Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Pozvánka na zasadanie 22.2.2018

Pozvánka

Pozvánka

           

 

Podľa § 12 ods. 1 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 22. februára 2018  o 14.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
 6. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2017
 7. Správa o poskytnutých dotáciách za rok  2017
 8. Informácia o čerpaní finančných prostriedkov OO CR za rok 2017
 9. Informácia o použití príspevku ZCR za rok 2017
 10. Žiadosti o poskytnutie dotácií
 11. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za 2. polrok  2017
 12. Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo
 13. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2017
 14.  Správa o hospodárení s nájomnými bytmi
 15. Návrh na úpravu rozpočtu
 16. Zmena a doplnok Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta                            
 17. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 18.  VZN , ktorým sa mení nariadenie č. 2/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na       čiastočnú úhradu nákladov na činnost škôl a školských zariadení v meste Vysoké Tatry
 19. Výstavba nájomných bytov Tatranská Lomnica
 20. Interpelácie poslancov
 21. Diskusia
 22. Záver

 

 

Ing. Ján Mokoš v.r.

        primátor

dnes je: 21.2.2018

meniny má: Eleonóra

webygroup
ÚvodÚvodná stránka