Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Pozvánka na zasadanie 27.4.2017

Pozvánka

Pozvánka

           

Podľa § 12 ods. 1 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 27. apríla 2017  o 14.00  hod.

 

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ                                                                
 4. Správa o vykonaných kontrolách                                                            
 5. Záverečný účet mesta za rok 2016
 6. Správa o hospodárení škôl s právnou subjektivitou za rok 2016
 7. Správa o hospodárení Mestského kultúrneho a osvetového strediska za rok 2016
 8. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2016
 9. Návrh na úpravu rozpočtu
 10. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 11. Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku MZ Vysoké Tatry
 12. VZN o miestnom poplatku za rozvoj
 13. Zdravotné stredisko Štrbské Pleso – žiadosť o NFP
 14. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu MZ Vysoké Tatry
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia
 17. Záver

                      

 

                      

Ing. Ján   Mokoš

       primátor

dnes je: 24.4.2017

meniny má: Juraj

webygroup
ÚvodÚvodná stránka