Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Pozvánka na zasadanie 26.4.2018

Pozvánka

Pozvánka

 

Podľa § 12, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok 26. apríla 2018 o 14.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Záverečný účet mesta za rok 2017
 6. Správa o hospodáreníškôl s právnou subjektivitou a MKOS za rok 2017
 7. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017
 8. Správa o hospodárení VPS Vysoké Tatry za rok 2017
 9. Návrh na úpravu rozpočtu
 10. Delegovanie zástupcov do rád škôl
 11. Schválenie Všeobecne záväzných nariadení mesta
 12. Vymenovanie vedúceho redaktora Tatranského dvojtýždenníka
 13. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 14. Žiadosť na nákup elektromobilu – dotácia ENVIROFONDU
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia
 17. Záver

 

Ing. Ján Mokoš

     primátor

dnes je: 25.4.2018

meniny má: Marek

webygroup
ÚvodÚvodná stránka