Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Pozvánka na zasadanie 28.6.2018

Pozvánka

Pozvánka

 

Podľa § 12, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok 28. júna 2018 o 14.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2018
 6. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2018
 7. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2017/2018
 8. Príprava na letnú turistickú sezónu
 9. Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2017
 10. Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2017
 11. Návrh na úpravu rozpočtu
 12. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 13. Zmeny a doplnky Územného plánu 2018
 14. Schválenie Komunitného plánu mesta Vysoké Tatry
 15. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Vysoké Tatry na volebné obdobie 2018-2022
 16. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie 2018-2022
 17. Interpelácie poslancov
 18. Diskusia
 19. Záver

 

 

 

Ing. Ján Mokoš  v.r.

                                                                                                                                      primátor

dnes je: 24.6.2018

meniny má: Ján

webygroup
ÚvodÚvodná stránka