Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Pozvánka na zasadanie 23.2.2017

Pozvánka

Pozvánka

           

Podľa § 12 ods. 1 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 23. februára   2017  o 14.00  hod.

 

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ                                                                
 4. Správa o vykonaných kontrolách                                                            
 5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016                                                
 6. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2016
 7. Informácia o čerpaní členského príspevku mesta Vysoké Tatry do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Tatry za rok 2016 
 8. Informácia o použití príspevku ZCR za rok 2016
 9. Žiadosti o poskytnutie dotácií    
 10. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za 2. polrok  2016  
 11. Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo
 12. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2016
 13. Správa o hospodárení s nájomnými bytmi
 14. Návrh na úpravu rozpočtu
 15. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 16. Zásady odmeňovania a poskytovania paušálneho príspevku účinkujúcim na              občianskych obradoch a slávnostiach
 17. Návrh na vymenovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Tatranská Lomnica
 18. Interpelácie poslancov
 19. Diskusia
 20. Záver

                                                                       Ing. Ján   M o k o š

                                                                                primátor

dnes je: 24.2.2017

meniny má: Matej

webygroup
ÚvodÚvodná stránka