Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Dopĺnenie nariadenia č. 13/2005 o poskytovaní dotácií

Schválené: 2.2.2006

Účinnosť: 17.2.2006

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Mesta Vysoké Tatry č. 1/2006 zo dňa 2.2. 2006, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 13/2005 o poskytovaní dotácií

 

 Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 zákona SNR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 Čl. 1

 

 Nariadenie č. 13/2005 o poskytovaní dotácií sa dopĺňa takto:

1. Čl. 3 sa dopĺňa takto:

za slovom “mesta” sa dopĺňa čiarka a vkladajú sa slová “alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.”

 

 Čl. 2

 

 Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.

 
 

Ing. Ján Mokoš
primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka