Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 5.4.2006

Uznesenie č. 30/2006

 Uznesenie č. 30/2006

 

 z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
z 5. apríla 2006

 
 Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách
 
 1. b e r i e n a v e d o m i e
  1. správu o hospodárení VPS za rok 2005 
  2. správu o hospodárení ZŠ Dolný Smokovec za rok 2005
  3. správu o hospodárení ZŠ Tatranská Lomnica za rok 2005 
  4. správu o hospodárení ZUŠ Tatranská Lomnica za rok 2005 
  5. správu o ukončení činnosti TKC k 31. 12. 2005 
  6. správu o priebehu a výsledkoch inventarizácie za rok 2005
    
 2. s c h v a ľ u j e
  1. záverečný účet mesta za rok 2005
  2. vysporiadanie straty TKC z minulých rokov z fondu reprodukciepodľa predloženého návrhu
  3. úpravu rozpočtu mesta na rok 2006 podľa predloženého návrhu 
  4. zmenu organizačnej štruktúry mestského úradu podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 6. 4. 2006 
  5. poskytnutie dotácií na športové podujatia 
   1. Organizačnému výboru VCS vo výške 50 000,- Sk
   2. Slovenskej skialpinistickej asociácii vo výške 50 000,- Sk 
   3. Horse Area, N.O. Vysoké Tatry vo výške 150 000,- Sk 
   4. Sport Service Poprad vo výške 100 000,- Sk 
  6. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 4133/9 o výmere 915 m2, druh pozemku – zastavaná plocha, v k.ú. Starý Smokovec, mestská časť Nový Smokovec do vlastníctva Tatramarket Poprad, s.r.o. za cenu 2 500,- Sk/m2, t.j. celkovo za cenu 2 287 500,- Sk
    
 3. s ú h l a s í
  s celoročným hospodárením mesta za rok 2005 s výhradou
   
 4. v o l í
  Lýdiu Palušákovú, Pavlu Valigurskú, Boženu Šramkovú, Milana Jantošku, JUDr. Zlatu Dugasovú a Jána Kováča za prísediacich Okresného súdu v Poprade na obdobie rokov 2006 - 2010
 

Ing. Ján M o k o š
primátor

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka