Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Pozvánka na zasadanie 25.2.2019

Pozvánka

Pozvánka

 

Podľa § 12, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

 

 

V pondelok 25. februára 2019 o 14:00 hod.

 

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu MZ
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018  
 6. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2018
 7. Správa o poskytnutých dotáciách za rok  2018
 8. informácia o čerpaní členského príspevku do OOC RVT za rok 2018
 9. Informácia o použití príspevku ZCR za rok 2018
 10. Žiadosti o poskytnutie dotácií
 11. Udelenie Ceny mesta za celoživotné dielo
 12. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2018
 13. Správa o hospodárení s nájomnými bytmi
 14. Návrh na úpravu rozpočtu
 15. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 16. Schválenie Všeobecne záväzných nariadení mesta
 17. Delegovanie zástupcov do rady školy
 18. Žiadosť hlavného kontrolóra o súhlas MZ
 19. Interpelácie poslancov
 20. Diskusia
 21. Záver

 

 

                                                                                               Ing. Ján Mokoš v.r.

                                                                                                       primátor

Zasadanie zo dňa 22.4.2010

dnes je: 22.2.2019

meniny má: Etela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka