Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 14.4.2011

Pozvánka

P o z v á n k a


Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 14. apríla 2011 o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Záverečný účet mesta za rok 2010
 6. Žiadosti o poskytnutie dotácií na kultúru a šport
 7. Správa o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2010
 8. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2010
 9. Prevody vlastníctva majetku mesta
 10. Štatút mesta
 11. Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
 12. Schválenie osobitného zreteľa pre nájom nebytových priestorov a nehnuteľností
 13. Urbanistická štúdia EUROCAMP
 14. Zriadenie Peňažného fondu na udržanie výsledkov individuálneho projektu „Rekonštrukcia vily Alica v Starom Smokovci“
 15. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2011
 16. Návrh na zmenu v orgánoch obchodných spoločností
 17. Interpelácie poslancov
 18. Diskusia
 19. Záver

 


                                                                           Ing. Ján M o k o š 
                                                                                  primátor
 

Dochádzka

Iveta BohušováPrítomná
Anna ChovancováPrítomná
PaedDr. Róbert GálfyPrítomný
MUDr. Ivan HlinkaPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováPrítomná
Ing. František KredatusPrítomný
Ing. František MrázikPrítomný
MUDr. Dalibor PiovarčiPrítomný
Igor SedlárPrítomný
Ing. Peter SpitzkopfPrítomný

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZHlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontroláchHlavný kontrolór

03

Záverečný účet mesta za rok 2010Prednosta MsÚ

04

Správa o hospodárení škôl s právnou subjektivitou za rok 2010Riaditelia ZŠ a ZUŠ

05

Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR za rok 2010Predseda ZCR

06

Žiadosti o poskytnutie dotácií na kultúru a športPrednosta MsÚ

07

Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2010 Prednosta MsÚ

08

Prehľad o nájmoch uzatvorených v II. polroku 2010Prednosta MsÚ

09

Správa o činnosti mestskej polície za rok 2010Náčelník MsP

10

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstvaPrednosta MsÚ

Materiály k MZ

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka