Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 23.6.2011

Pozvánka

P o z v á n k a


Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 23. júna 2011 o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011
 5. Správa o vykonaných kontrolách
 6. Plnenie rozpočtu mesta za I. štvrťrok 2011
 7. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2010/2011
 8. Príprava na letnú turistickú sezónu 2011
 9. Správa o stavebnej činnosti na území mesta k 31. 5. 2011
 10. Správa o hospodárení VPS za rok 2010
 11. Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2010
 12. Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2010
 13. Prevody vlastníctva majetku mesta
 14. Prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností
 15. Žiadosti o poskytnutie dotácií
 16. Návrh na určenie platu primátora
 17. Urbanistická štúdia EUROCAMP
 18. Oprava bodu 25 v písmene A/ v uznesení č. 54/2011
 19. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2011
 20. Návrh na zrušenie Školskej jedálne a návrh na zriadenie Výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole Tatranská Lomnica
 21. Interpelácie poslancov
 22. Diskusia
 23. Záver

 

                                               Ing. Ján M o k o š
                                                      primátor
 

Hlasovanie

Dochádzka

Iveta BohušováPrítomná
Anna ChovancováPrítomná
PaedDr. Róbert GálfyPrítomný
MUDr. Ivan HlinkaPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováNeprítomná
Ing. František KredatusPrítomný
Ing. František MrázikPrítomný
MUDr. Dalibor PiovarčiPrítomný
Igor SedlárPrítomný
Ing. Peter SpitzkopfPrítomný

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZHlavný kontrolór

02

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011Hlavný kontrolór

03

Správa o vykonaných kontroláchHlavný kontrolór

04

Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2011Prednosta MsÚ

05

Správa o poskytnutých dotáciách za I. štvrťrok 2011Prednosta MsÚ

06

Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2010/2011Predseda kom. CR a MV

07

Príprava na letnú turistickú sezónu 2011Predseda kom. CR a MV

08

Správa o stavebnej činnosti na území mesta

za I. polrok 2011

Prednosta MsÚ

09

Správa o hospodárení VPS za rok 2010Riaditeľ VPS

10

Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2010Konateľ Tatry-Teplo

11

Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO 2010Konateľ Tatry-Teplo

 12 

Prevody vlastníctva

Prednosta MsÚ

Materiály k zasadaniu

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka