Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 29.9.2011

Pozvánka

P o z v á n k a


Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 29. septembra 2011 o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30. 6. 2011
 6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30. 6. 2011
 7. Informácia o použití príspevku mesta pre ZCR k 30. 6. 2011
 8. Správa o poskytnutých dotáciách za II. štvrťrok 2011
 9. Prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2011
 10. Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2011
 11. Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2010
 12. Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2010
 13. Príprava zámeny pozemkov v Tatranskej Kotline
 14. Prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností
 15. Zmeny a doplnky územného plánu mesta
 16. Operačný plán zimnej údržby na rok 2012
 17. Návrh mimosúdnej dohody s Bývalým urbárskym spolumajiteľstvom Milbach
 18. Informácia o výsledku kontroly čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov vykonanou NKÚ SR
 19. Delegovanie zástupcov mesta do Rady školy v ZŠ s MŠ Dolný Smokovec
 20. Interpelácie poslancov
 21. Diskusia
 22. Záver

 

                                                   Ing. Ján M o k o š 
                                                         primátor
 

Uznesenia

Dochádzka

Iveta BohušováPrítomná
Anna ChovancováPrítomná
PaedDr. Róbert GálfyPrítomný
MUDr. Ivan HlinkaPrítomný
Ing. Jana KalinčíkováNeprítomná
Ing. František KredatusPrítomný
Ing. František MrázikPrítomný
MUDr. Dalibor PiovarčiPrítomný
Igor SedlárPrítomný
Ing. Peter SpitzkopfPrítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZHlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontroláchHlavný kontrolór

03

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2011Prednosta MsÚ

04

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30.6.2011Riaditelia ZŠ a ZUŠ

05

Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2011Predseda ZCR

06

Správa o poskytnutých dotáciách za II. štvrťrok 2011Prednosta MsÚ

07

Prehľad o nájmoch uzatvorených v I. polroku 2011Prednosta MsÚ

08

Správa o činnosti mestskej polície za I. polrok 2011Náčelník MsP

09

Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2011Predseda kom. CR a MV

10

Príprava na zimnú turistickú sezónu 2011/2012Predseda kom. CR a MV

11

Zmeny a doplnky územného plánu mestaPrednosta MsÚ

 12 

Operačný plán zimnej údržby na rok 2012

Prednosta MsÚ

13Prevody vlastníctvaPrednosta MsÚ

Materiály k zasadaniu

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka