Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 30.1.2012

Pozvánka

P o z v á n k a


Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m
 

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

V pondelok   30. januára   2012 o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

P r o g r a m :
 

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  4. Správa o vykonaných kontrolách
  5. Návrh na úpravu rozpočtu
  6. Schválenie osobitného zreteľa na prenájom areálu VPS Štrbské Pleso
  7. Zrušenie predkupného práva pri odpredaji pozemkov
  8. Interpelácie poslancov
  9. Diskusia
  10. Záver

 


                                                                   Ing. Ján Mokoš
                                                                        primátor

Uznesenia

Dochádzka

Iveta Bohušová Prítomná
Anna Chovancová Prítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Neprítomný
MUDr. Ivan Hlinka Prítomný
Ing. Jana Kalinčíková Prítomná
Ing. František Kredatus Prítomný
Ing. František Mrázik Prítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Prítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka