Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 27.11.2012

P o z v á n k a

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

v utorok 27. novembra 2012 o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

 


Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
4. Prevody vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku
5. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na Dom služieb
6. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
7. Doplnenie žiadosti o zmeny a doplnky územného plánu Mesta Vysoké Tatry pre rok 2012
8. Záver

 


        Ing. Ján   M o k o š
         primátor

 

Uznesenia

Dochádzka

Iveta Bohušová Prítomná
Anna Chovancová Prítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Neprítomný
MUDr. Ivan Hlinka Prítomný
Ing. Jana Kalinčíková Neprítomná
Ing. František Kredatus Neprítomný
Ing. František Mrázik Prítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Prítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Prítomný

 

Zápisnica

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka