Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 7.11.2013

Pozvánka

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 7. novembra    2013  o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2013
 5. Príprava na zimnú turistickú sezónu 2013/2014
 6. Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2013
 7. Návrh na úpravu rozpočtu
 8. Návrh na vystúpenie mesta zo združení
 9. Prevody pozemkov
 10. Schválenie nájmov
 11. zaradenie nových úsekov ciest a chodníkov do operačného plánu zimnej údržby 2013/2014
 12. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
 13. Schválenie podmienok OVS – Dolný Smokovec
 14. Interpelácie poslancov
 15. Diskusia
 16. Záver


                                                      Ing. Ján Mokoš v.r.
                                                              primátor

Uznesenia

Dochádzka

Iveta Bohušová Prítomná
Anna Chovancová Prítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
MUDr. Ivan Hlinka Prítomný
Ing. Jana Spitzkopf Kalinčíková Prítomná
Ing. František Kredatus Neprítomný
Štefan Strachan Neprítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Prítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny Prednosta MsÚ

04

Príprava na zimnú turistickú sezónu Prednosta MsÚ

05

Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2013 Prednosta MsÚ

06

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

Materiály

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka