Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 26.6.2014

Pozvánka

P o z v á n k a

            Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 26. júna   2014   o 14.00 hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014
 6. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2014
 7. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2013/2014
 8. Príprava na letnú turistickú sezónu
 9. Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2013
 10. Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2013
 11. Návrh na úpravu rozpočtu
 12. Nájmy nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 13. Voľba prísediacich Okresného súdu v Poprade
 14. Prevody vlastníctva pozemkov
 15. Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu
 16. Schválenie Mestského informačného systému
 17. Určenie platu primátora
 18. Interpelácie poslancov

 19. Diskusia

 20. Záver

 

                                                                    Ing. Ján   M o k o š

                                                                           primátor

Uznesenia

Dochádzka

Iveta Bohušová Prítomná
Anna Chovancová Prítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Neprítomný
MUDr. Ivan Hlinka Prítomný
Ing. Jana Spitzkopf Kalinčíková Neprítomná
Ing. František Kredatus Prítomný
Štefan Strachan Prítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Neprítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2014 Hlavný kontrolór

04

Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2014 Prednosta MsÚ

05

Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2013/2014 Prednosta MsÚ

06

Príprava na letnú turistickú sezónu Prednosta MsÚ

07

Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2013 Konateľ

Tatry-Teplo

08

Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2013 Konateľ

Tatry-Teplo

09

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

10

Nájmy nebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

 

Materiály

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka