Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 13.8.2014

Pozvánka

P o z v á n k a

            Podľa § 13 ods. 4 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m         

36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

v stredu 13. augusta 2014 o 13.00 hod.

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2014-2018
  4. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách v roku 2014
  5. Schválenie Nariadenia, ktorým sa vymedzujú miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej kampane v Meste Vysoké Tatry
  6. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
  7. Nájom nebytových priestorov
  8. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2014
  9. Voľba prísediacich Okresného súdu v Poprade
  10. Záver

 

 

                                                                           Ing. Ján   M o k o š 

                                                                                  primátor

Uznesenia

Dochádzka

Iveta Bohušová Prítomná
Anna Chovancová Prítomná
PaedDr. Róbert Gálfy Neprítomný
MUDr. Ivan Hlinka Neprítomný
Ing. Jana Spitzkopf Kalinčíková Prítomná
Ing. František Kredatus Neprítomný
Štefan Strachan Prítomný
MUDr. Dalibor Piovarči Prítomný
Igor Sedlár Prítomný
Ing. Peter Spitzkopf Prítomný

Zápisnica

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka