Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 30.6.2016

Pozvánka

              P o z v á n k a

           

Podľa § 12 ods. 1 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 30. júna   2016  o 14.00  hod.

 

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ                                                                 
 4. Správa o vykonaných kontrolách                                                             
 5. Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2016                                                
 6. Plnenie rozpočtu mesta za I. štvrťrok 2016                                                                 
 7. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2015/2016
 8. Príprava na letnú turistickú sezónu   
 9. Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2015                                                     
 10. Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2015
 11. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 12. Návrh na úpravu rozpočtu 
 13. Zmeny a doplnky Územného plánu
 14. Schválenie zmlúv
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia
 17. Záver

Uznesenia

Hlasovanie

Dochádzka

Mária Bittnerová Prítomná
Alexander Gálfy Prítomný
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
PaedDr. Gabriel Jamnický Prítomný
Ing. Jozef Janiga Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Milan Manik Prítomný
Pavel Schlaffer Prítomný
Iveta Šestáková Prítomná
IIng. Tomáš Tišťan Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2016 Hlavný kontrolór

04

Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2016 Prednosta MsÚ

05

Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2014/2015 Prednosta MsÚ

06

Príprava na letnú turistickú sezónu Prednosta MsÚ

07

Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2015 Konateľ Tatry-Teplo

08

Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2015 Konateľ Tatry-Teplo

09

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

10

Nájmy nebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

Materiály k zasadaniu

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka