Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 29.9.2016

Pozvánka

P o z v á n k a

           

Podľa § 12 ods. 1 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 29. septembra    2016  o 14.00  hod.

 

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zloženie sľubu náhradníka - kandidáta na poslanca MZ
 3. Schválenie programu rokovania MZ
 4. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 5. Informácia o vzdaní sa poslaneckého mandátu a o zložení sľubu –prijatie uznesenia
 6. Kontrola plnenia uznesení MZ                                                                 
 7. Správa o vykonaných kontrolách                                                             
 8. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2016
 9. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou  k 30.6.206       
 10. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu MKOs a činnosti k 30.6.2016
 11. Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2016
 12. Informácia o použití príspevku OO CR Región Vysoké Tatry k 30.6.2016
 13. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2016
 14. Plán zimnej údržby na rok 2016/2017                                        
 15. Návrh na úpravu rozpočtu
 16. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 17. Schválenie Všeobecne záväzného  nariadenia mesta
 18. Informácia o výstavbe nájomných bytoviek
 19. Vzdanie sa členstva v Predstavenstve OO CR Región Vysoké Tatry
 20. Zrušenie uznesenia č. 87/2016 z 28.4.2016
 21. Schválenie sobášiaceho, voľba členov komisií a delegovanie poslancov
 22. Interpelácie poslancov
 23. Diskusia
 24. Záver

 

Ing. Ján   M o k o š

                                                                                                                                      primátor

Uznesenia

Dochádzka

Mária Bittnerová Prítomná
Alexander Gálfy Prítomný
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
PaedDr. Gabriel Jamnický Prítomný
Ing. Jozef Janiga Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Milan Manik Prítomný
Pavel Schlaffer Prítomný
Iveta Šestáková Prítomná
BSBA. Michal Hanč Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2016 Prednosta MsÚ

04

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou k 30.06.2016

Riaditelia ZŠ a ZUŠ

05

Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2016 Predseda ZCR

06

Informácia o použití príspevku OO CR k 30.6.2016 Riaditeľ OO CR

07

Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2016 Prednosta MsÚ

08

Plán zimnej údržby na rok 2016/2017 Prednosta MsÚ

09

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

10

Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

Materiálz k MZ

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka