Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 14.12.2017

Pozvánka

Pozvánka

           

Podľa § 12 ods. 1 písm. a/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 14. decembra   2017  o 14.00  hod.

 

vo veľkej zasadačke  Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ                                                                  
 4. Správa o vykonaných kontrolách   
 5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018                                   
 6. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2018 
 7. Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2017                     
 8. Návrh na úpravu rozpočtu 2017                                                                
 9. Návrh rozpočtu mesta na roky 2018-2020                                                          
 10. Nájmy a prevody  nebytových priestorov, objektov a pozemkov  
 11. Vyradenie zmarených investícií          
 12. Schválenie Všeobecne záväzných nariadení mesta
 13. Výstavba 2 bytových domov v Tatranskej Lomnici
 14. Interpelácie poslancov
 15. Diskusia
 16. Záver

 

 

Ing. Ján Mokoš

     primátor

Uznesenia

Dochádzka

Mária Bittnerová Prítomná
Alexander Gálfy Prítomný
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
PaedDr. Gabriel Jamnický Prítomný
Ing. Jozef Janiga Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Milan Manik Prítomný
Pavel Schlaffer Prítomný
Iveta Šestáková Neprítomná
BSBA. Michal Hanč Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

     

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 Hlavný kontrolór

04

Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2018 Prednosta MsÚ

05

Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2017 Prednosta MsÚ

06

Návrh rozpočtu mesta na roky 2018-2020 Prednosta MsÚ

07

Nájmy a prevody  nebytových priestorov, objektov a pozemkov         Prednosta MsÚ

Materiály

Zvukový záznam

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka