Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 26.4.2018

Pozvánka

Pozvánka

 

Podľa § 12, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok 26. apríla 2018 o 14.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Záverečný účet mesta za rok 2017
 6. Správa o hospodáreníškôl s právnou subjektivitou a MKOS za rok 2017
 7. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017
 8. Správa o hospodárení VPS Vysoké Tatry za rok 2017
 9. Návrh na úpravu rozpočtu
 10. Delegovanie zástupcov do rád škôl
 11. Schválenie Všeobecne záväzných nariadení mesta
 12. Vymenovanie vedúceho redaktora Tatranského dvojtýždenníka
 13. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 14. Žiadosť na nákup elektromobilu – dotácia ENVIROFONDU
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia
 17. Záver

 

Ing. Ján Mokoš

     primátor

Uznesenia

Dochádzka

Mária Bittnerová Prítomná
Alexander Gálfy Prítomný
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
PaedDr. Gabriel Jamnický Neprítomný
Ing. Jozef Janiga Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Milan Manik Prítomný
Pavel Schlaffer Prítomný
Iveta Šestáková Prítomná
BSBA. Michal Hanč Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

     

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Záverečný účet mesta za rok 2017 Prednosta MsÚ

04

Správa o hospodárení škôl s právnou subjektivitou a MKOS za rok 2017 Riaditelia ZŠ, ZUŠ a MKOS

05

Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu

majetku a záväzkov k 31.12.2017
Prednosta MsÚ

06

Správa o hospodárení VPS Vysoké Tatry za rok 2017 Riaditeľ VPS

07

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

08

Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

Materiály k MZ

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka