Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 28.6.2018

Pozvánka

Pozvánka

 

Podľa § 12, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok 28. júna 2018 o 14.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2018
 6. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2018
 7. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2017/2018
 8. Príprava na letnú turistickú sezónu
 9. Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2017
 10. Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2017
 11. Návrh na úpravu rozpočtu
 12. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 13. Zmeny a doplnky Územného plánu 2018
 14. Schválenie Komunitného plánu mesta Vysoké Tatry
 15. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Vysoké Tatry na volebné obdobie 2018-2022
 16. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie 2018-2022
 17. Interpelácie poslancov
 18. Diskusia
 19. Záver

 

 

 

Ing. Ján Mokoš  v.r.

                                                                                                                                      primátor

Uznesenia

Dochádzka

Mária Bittnerová Prítomná
Alexander Gálfy Prítomný
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
PaedDr. Gabriel Jamnický Prítomný
Ing. Jozef Janiga Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Milan Manik Prítomný
Pavel Schlaffer Prítomný
Iveta Šestáková Neprítomná
BSBA. Michal Hanč Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

     

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2018 Hlavný kontrolór

04

Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2018 Prednosta MsÚ

05

Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2017/2018 Prednosta MsÚ

06

Príprava na letnú turistickú sezónu Prednosta MsÚ

07

Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2017 Konateľ Tatry -Teplo

08

Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2017 Konateľ Tatry -Teplo

09

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

10

Nájmy a prevodynnebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

Materiály

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka