Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 27.9.2018

Pozvánka

 

Pozvánka

 

Podľa § 12, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok 27. septembra 2018 o 14.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení MZ
 4. Správa o vykonaných kontrolách
 5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2018
 6. Monitorovacie správy o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou a MKOS k 30.6.2018
 7. Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2018
 8. Informácia o použití príspevku OO CR k 30.6.2018
 9. Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2018
 10. Plán zimnej údržby na rok 2018/2019
 11. Návrh na úpravu rozpočtu
 12. Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov
 13. VZN, ktorým sa vyhradzujú miesta a stanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov
 14. Spolufinancovanie projektu „Zakopane-Mesto Vysoké Tatry Tatranské cyklotrasy“
 15. Voľba prísediacich okresného súdu
 16. Zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 158/2017 zo dňa 28.9.2017
 17. Nadobudnutie majetku – projektová dokumentácia cyklomagistrály
 18. Interpelácie poslancov
 19. Diskusia
 20. Záver

 

Ing. Ján Mokoš 

     primátor

 

Uznesenia

Dochádzka

Mária Bittnerová Prítomná
Alexander Gálfy Prítomný
PaedDr. Róbert Gálfy Prítomný
PaedDr. Gabriel Jamnický Prítomný
Ing. Jozef Janiga Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Milan Manik Prítomný
Pavel Schlaffer Prítomný
Iveta Šestáková Neprítomná
BSBA. Michal Hanč Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

     

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2018 Prednosta MsÚ

04

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu škôl s právnou subjektivitou, MKOS k 30.6.2018 Riaditelia ZŠ, ZUŠ a MKOS

05

Informácia o použití príspevku ZCR k 30.6.2018 Predseda ZCR

06

Informácia o použití príspevku OO CR k 30.6.2018 Riaditeľ OO CR

07

Správa o stavebnej činnosti na území mesta za I. polrok 2018 Prednosta MsÚ

08

Plán zimnej údržby na rok 2018/2019 Prednosta MsÚ

09

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

10

Nájmy a prevodynnebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

Materiály

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka