Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 5.12.2018

Pozvánka

Pozvánka

 

Podľa § 12, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

1.ustanovujúce  zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

 

v stredu – 5. decembra 2018 o 13.00 hodine

 

v obradnej sieni a vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

Program:

Obradná sieň:

 1. privítanie
 2. informácia o výsledkoch volieb primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
 3. Zloženie sľubu primátora
 4. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
 5. Vystúpenie primátora
 6. Fotografovanie primátora a poslancov na tablo

Veľká zasadačka (pokračovanie zasadnutia MZ):

 1. Otvorenie a schválenie programu MZ
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Voľby do orgánov samosprávy obcí – schválenie uznesenia
 4. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
 5. Voľba predsedov a členov komisií
 6. Zriadenie výborov pre časti mesta
 7. Schválenie sobášiacich poslancov MZ
 8. Delegovanie do rád škôl, ZCR, OO CR, MŠR, Tatry-Teplo, VPS
 9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2019
 10. Schválenie plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2019
 11. Kontrola plnenia uznesení
 12. Návrh na úpravu rozpočtu
 13. Nájmy a prevody hnuteľného a nehnuteľného majetku
 14. Návrh rozpočtu do OO CR RVT pre oblasť Vysoké Tatry na rok 2019
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia
 17. Záver

 

 

                                                                                               Ing. Ján Mokoš v.r.

                                                                                                    primátor

Uznesenia

Hlasovanie

Dochádzka

Ing. Lucia Dubielová Prítomná
Juraj Husovský Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Ing. Viktor Kosmák Prítomný
Ing. Matej Líška Prítomný
Peter Lukáč Prítomný
Ing. Alžbeta Nedorostová Prítomná
Pavel Schlaffer Prítomný
Ing. Tomáš Tišťan Prítomný
Ivan Urbanovič Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

     

01

Informácia o výsledku volieb primátora a poslancov MZ predseda MVK

02

Zloženie sľubu primátora  

03

Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva  

04

Zriadenie komisií Prednosta MsÚ

05

Voľba predsedov a členov komisií Prednosta MsÚ

06

Schválenie sobášiacich Prednosta MsÚ

07

Delegovanie poslancov do rady školy, predstavenstiev a dozorných rád Prednosta MsÚ

08

Schválenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 Prednosta MsÚ

09

Schválenie plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2019 Hlavný kontrolór

10

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

Materialy

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka