Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 27.6.2019

Pozvánka

Pozvánka

 

Podľa § 12, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

 

 

vo štvrtok 27. júna  2019 o 14:00 hod.

 

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

Program:

       1.Otvorenie ,schválenie programu, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

       2. Kontrola plnenia uznesení MZ                                                                

       3. Správa o vykonaných kontrolách 

       4. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019

       5. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2019

       6. Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2018

       7. Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2018

       8. Správa o hospodárení VPS Vysoké Tatry za rok 2018

       9. Návrh na úpravu rozpočtu

       10. Nájmy a prevody

       11. Schválenie Programu odpadového hospodárstva 2016-2020

       12. Schválenie Zásad odmeňovania a poskytovania paušálneho príspevku na občianskych 

             obradoch a slávnostiach

       13. Schválenie Doplnku č. 3 Rokovacieho poriadku MZ

       14. Schválenie VZN

       15. Rekonštrukcia a správa verejného osvetlenia v meste Vysoké Tatry

       16. Interpelácie poslancov

       17. Diskusia

       18. Záver

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Ján Mokoš

                                                                                                                primátor

Uznesenia

Hlasovanie

Dochádzka

Ing. Lucia Dubielová Prítomná
Juraj Husovský Prítomný
Mgr. Darina Jatiová Prítomná
Ing. Viktor Kosmák Prítomný
Ing. Matej Líška Prítomný
Peter Lukáč Prítomný
Ing. Alžbeta Nedorostová Neprítomná
Pavel Schlaffer Prítomný
Ing. Tomáš Tišťan Neprítomný
Ivan Urbanovič Prítomný

 

Zápisnica

Predkladané správy

P. č.

Predkladané správy

Predkladá

     

01

Kontrola plnenia uznesení MZ Hlavný kontrolór

02

Správa o vykonaných kontrolách Hlavný kontrolór

03

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019 Hlavný kontrolór

04

Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2019 Prednosta MsÚ

05

Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2018 Konateľ Tatry-Teplo

06

Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2018      Konateľ Tatry-Teplo

07

Správa o hospodárení VPS Vysoké Tatry za rok 2018 Riaditeľ VPS

08

Návrh na úpravu rozpočtu Prednosta MsÚ

09

Nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov Prednosta MsÚ

Materiály

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka