Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Akcie MsP

Mobilné dopravné ihrisko v Tatrách: „Ja som tu doma!“

Vysoké Tatry – Vďaka efektívnej spolupráci na úrovni – Mestská polícia (MsP) Vysoké Tatry–Ministerstvo dopravy a výstavby - sa už siedmu sezónu deti v Tatrách podúčajú dopravnej výchove na vlastnom mobilnom dopravnom ihrisku. Garážované bicykle a kolobežky tak môžu mestskáči kedykoľvek programovo zaradiť do praktickej výučby v školách. Osvetou chcú prispievať k rozmachu zdraviu prospešnejšej, nemotorovej dopravy.

Zvyšovanie povedomia účastníkov cestnej premávky podporujú mestskáči priebežne a celoročnou osvetou – používanie reflexných prvkov, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.

Dopravnou kampaňou zameranou na pozitíva využitia bicykla či kolobežky v každodennom živote sa policajti v najbližších dňoch orientujú na deti, žiakov prvého stupňa základných škôl v Tatrách. V spolupráci so záchranármi Horskej záchrannej služby (HzS), ktorí pre deti pripravili základy zdravotnej prvej pomoci, ich upovedomia aj o rizikách spojených s účasťou v cestnej premávke.

Dni sa predlžujú, čoraz viac detí využíva na cestu do a zo školy kolobežku či bicykel, môžeme to vidieť napríklad na najväčšom sídlisku, v Tatranskej Lomnici, preto s kolegami a záchranármi zážitkovou formou deti pripravíme na situácie v súlade s cestnou premávkou,“ začína rozprávanie headliner každoročného dvojdielneho – jarného a jesenného -  maratónu dopravnej výchovy, zástupca náčelníka MsP, Jozef Štefaňák. „Ohľaduplné správanie všetkých účastníkov cestnej premávky a ovládanie pravidiel bezpečnosti je prvoradou zárukou šťastného návratu domov každého z nás,“ zdôrazňuje Štefaňák.

„Sieťou diaľkových cyklomagistrál je poprepájaná takmer celá Európa. Cyklodoprava je energeticky nezávislá, priestorovo úsporná, čím je atraktívna. Aj v Tatrách sa rozmáha cykloturistika, čo prispieva k lepšiemu zdravotnému stavu obyvateľstva. Ak len trochu môžeme podporiť tento zdravý životný štýl, už od detstva napríklad správnou výchovou k bezpečnému správaniu sa na ceste či cyklochodníku, budeme radi,“ praje si Štefaňák.

(stefa)


 

Spolupráca polícií oblieka

Vysoké Tatry – Pred desiatimi rokmi, z iniciatívy tatranskej Mestskej polície, vznikala spolupráca mestských a štátnych policajtov v regióne darovaním krvi. Ďalším ich spoločným humánnym činom je adresná zbierka šatstva na charitu.

V meste Vysoké Tatry vznikla tradícia adresného recyklovania nepotrebností niekedy v období veternej kalamity, keď do terénu prišli nezištne pomôcť s odpratávaním lesných zvyškov klienti podhorského Inštitútu Krista Veľkňaza, ktorí do nevľúdnych zimných podmienok neboli obutí a odetí. Tatranci, pozorujúci ich z oblokov, postupne vybiehali priodieť ich tým, čo doma prebývalo. Prvé roky organizovaného jesenného upratovania z Tatier putovalo niekoľko náklaďákov, okrem textilu a nábytku, aj s použiteľnými, no vyradenými domácimi spotrebičmi a posteľným prádlom – do Žakoviec.

Domáci si na príležitosť, prelustrovať šatníky, zvykli. Mestskí policajti organizovaním zbierok, každoročne sa vyzbiera zhruba päť ton, predchádzajú možnému vzniku čiernych skládok a veci dostanú šancu ešte prakticky poslúžiť. 

Po výborných ohlasoch, s ktorými sme sa stretli, a keďže stále je dosť ľudí, ktorí sa ocitnú v núdzi a túto pomoc vítajú, sme sa podujali nečakať do jesene, ale zbierku v Tatrách organizujeme už teraz koncom apríla,“ približuje zástupca náčelníka MsP Jozef Štefaňák, z iniciatívy ktorého sa recyklovať prebytočný textil z domácností darí šestnásty rok.  

Po Žakovciach, Sociálnom družstve Diakonie Broumov v královohradeckom kraji, či oravskej neziskovke Pomocný anjel, kde ženy z textilu našili erárne prádlo do slovenských nemocníc, poputuje šatstvo ľuďom v ťažkej sociálnej a ekonomickej situácii. „Práve spoluprácou so štátnymi policajtmi, ktorí majú takéto prípady zmapované, sa už časť textílií podarilo umiestniť do rodiny, ktorá požiarom prišla nielen o strechu nad hlavou, ale ocitla sa vplyvom prírodného živlu s malými deťmi v bezvýchodiskovej situácii,“ konkretizuje Štefaňák neoceniteľnú úlohu, a tým aj sociálny rozmer, tatranskej zbierky. „Tí ľudia sa nechtiac dostali do problémov, ktoré nemali ako ovplyvniť, no Tatranci im týmto veľmi pomohli, a to je nádherné.“ (stefa)


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka