Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hory nápadov 2019

HORY NÁPADOV je program na podporu realizácie projektov, resp. komunitných aktivít obyvateľov mesta Vysoké Tatry. Prijatý participatívny rozpočet umožňuje mimovládnym organizáciám, ale aj zoskupeniam občanov uchádzať sa o finančné prostriedky v prípade, ak spĺňajú kritériá podrobne rozpísané v samotnej výzve, ktorá bola vyvesená na stránke mesta Vysoké Tatry v januári 2019.  

O pridelení finančných prostriedkov na jednotlivé projekty rozhodla 7-členná komisia v zložení: Ing. Matej Líška, Ivan Urbanovič, Mgr. Darina Játiová a Juraj Husovský – poslanci MsZ a zároveň predsedovia mestských výborov; prednosta MsÚ Ing. Eugen Knotek, vedúca ekonomického oddelenia Ing. Mária Fábryová a jeden z pracovníkov MsÚ – špecialista na  pridelenú problematiku (Jozef Gál, Ján Bendík, Anna Jurečková, Ing. Peter Végh.)

 

Projekty a vyhodnotenie 2019

Formuláre a žiadosti 2019


 
ÚvodÚvodná stránka