Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Vysoké Tatry.

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Vysoké Tatry.Vytlačiť
 

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Vysoké Tatry.

 

V súvislosti so zverejnením Výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11 v rámci OP IROP 2014-2020, mieni mesto Vysoké Tatry predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste.

 

Realizácia projektu bude zahŕňať aktivity:

 

 • vybudovania objektu CIZS
 • zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,
 • dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
 • budovanie IKT infraštruktúry ambulancií a spoločných priestorov vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia
 • zabezpečenie plnej bezbariérovosti objektu
 • V súvislosti s minimálnymi a následne odporúčanými požiadavkami na charakter služieb budúceho CIZS a personálne obsadenie lekármi a prípadnými poskytovateľmi sociálnych služieb plánujeme poskytnúť priestory pre:
 • 1 lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupného v CIZS v rozsahu ekvivalentu plného pracovného úväzku
 • lekára, alebo lekárov poskytujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupných v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku
 • 1 lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast dostupného v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku
 • 1 lekára poskytujúceho špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia - pôrodníctvo dostupného v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku

 

 • lekárov poskytujúcich špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku
 • lekárov poskytujúcich špecializovanú inú ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku na lekára
 • iné druhy zdravotnej starostlivosti alebo služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (napr. agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, odberové pracovisko, stacionár , liečebná rehabilitácia, zariadenie pre prax sestier a lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom odbore, komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy, ďalšie súvisiace činnosti alebo služby ako sú napríklad logopéd, resp. psychológ )
 • sociálne služby (napr. odborná činnosť špecializované sociálne poradenstvo prednostne v oblastiach týkajúcich sa ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu a dôchodkového veku, sociálna služba denné centrum, kde sa bude vykonávať predovšetkým základné sociálne poradenstvo, záujmová činnosť, vzdelávacie a preventívne aktivity a pod., ďalšie súvisiace sociálne služby, odborné a ďalšie činnosti (napr. služba včasnej intervencie, sprostredkovanie tlmočenia, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, preventívne aktivity, utváranie podmienok na vzdelávanie, utváranie podmienok na záujmovú činnosť ), ktoré budú predmetom diskusie o budúcom rozsahu poskytovaných služieb.

 

Realizácia projektu CIZS je podmienená schválením nenávratného finančného príspevku s predpokladanou dobou realizácie v období 08/2019 – 01/2021 s následným spustením prevádzky k 02/2022 a 100% - ným personálnym obsadením kapacít najneskôr k 02/2023.

 

V prípade záujmu zo strany lekárov, alebo poskytovateľov sociálnych služieb o pôsobenie v priestoroch budúceho CIZS je nutné kontaktovať starostu obce prostredníctvom verejne prístupných kontaktných údajov, ktorý poskytne záujemcom detailnejšie informácie o podmienkach účasti na projekte CIZS.

 

Plánovaný termín predloženia projektového zámeru je 18.12.2018. Z uvedeného dôvodu odporúčame potenciálnym záujemcom o pôsobenie v CIZS prejaviť záujem najneskôr v druhej polovici novembra 2018, aby bolo možné vyjasniť si všetky podrobnosti ohľadom ich účasti v projekte CIZS.  Metodika pre realizáciu a fungovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti je verejná na linke  http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376&id=13452 .


 
 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka