Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Ktorým sa mení a vydáva trhový poriadok Mesta Vysoké Tatry

Schválené: 3.2.2005

Účinnosť: 18.2.2005

NARIADENIE Mesta Vysoké Tatry č. 2/2005 zo dňa 3. februára 2005, ktorým sa mení nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 6/2004 z 13. mája 2004, ktorým sa vydáva trhový poriadok Mesta Vysoké Tatry.

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 Čl. I

 

Nariadenie mesta č.6/2004 z 13.5.2004, ktorým sa vydáva trhový poriadok mesta Vysoké Tatry sa mení takto:

 

 1. Čl. 8 vrátane nadpisu znie:

 Čl. 8

 
 Daň a poplatok:
  1. Predávajúci na trhových miestach a pri ambulantnom predaji je povinný
    zaplatiť:
    1. daň 30,- Sk za osobitné užívanie verejného priestranstva na ktorom je umiestnené predajné zariadenie slúžiace na poskytovanie služieb, za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň podľa nariadenia č. 15/2004 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva,
    2. poplatok u tých predávaných tovarov, kde dochádza k odpadu /ovocie, zelenina a pod./, podľa nariadenia č. 20/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  2. Daň alebo poplatok je predávajúci povinný zaplatiť v hotovosti do 10000,-Sk do pokladne Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci, nad 10000 Sk, prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou na účet mesta.“

 Čl. II

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.
 
 

Ján Mokoš
Primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka