Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Vysoké Tatry v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie

Mesto Vysoké Tatry v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie Vytlačiť
 

Mesto Vysoké Tatry v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie

 

Funkcia, na ktorú sa hľadá uchádzač: vedúci redaktor Tatranského dvojtýždenníka

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie I., II. stupňa – uprednostňovaná žurnalistika, masmediálna komunikácia
 • alebo stredoškolské vzdelanie
 • prax v riadiacej oblasti
 • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • riadiace (manažérske), organizačné a dobré komunikatívne schopnosti
 • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, rozhodnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť
 • práca s PC – Word, Excel, Adobe photoshop, Adobe creator
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná
 • vodičský preukaz skupiny B výhodou
 • práca s fotoaparátom, výstup z média
 • absolvent vysokoškolského vzdelania I. stupňa – redaktorská prax minimálne 3 roky
 • absolvent vysokoškolského vzdelania II. stupňa – redaktorská prax minimálne 3 roky
 • absolvent strednej školy - redaktorská prax minimálne 5 rokov

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis s výpovednou hodnotou doterajšej prax
 • overené kópie diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • kópie dokladov o inom vzdelaní a špecializácii, súvisiacich s funkciou
 • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomný súhlas s tým, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberového konania, bude Mesto Vysoké Tatry spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Predpokladaný nástup: 01.04. 2018

 

Spôsob, termín a miesto podania žiadosti, spolu s požadovanými dokladmi, s označením - „Výberové konanie – Vedúci redaktor Tatranského dvojtýždenníka.“ NEOTVÁRAŤ:

Písomne - poštou alebo elektronickými prostriedkami (ak nebude elektronicky podaná žiadosť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, je uchádzač povinný doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi Mestu Vysoké Tatry aj printovo do 3 dní od podania žiadosti elektronickou formou). Žiadosť môžete podať aj do elektronickej schránky. 

Termín doručenia: do 28. februára 2018 do 12.00 h

Poštová adresa na doručenie žiadostí: Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry

Email na doručenie žiadostí: lucia.petrasova@vysoketatry.sk

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum a čas podania do podateľne.

Vyhlasovateľ nezaradí do výberového konania tých, ktorí nesplnia požadované podmienky.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

 

 

 

                                                                                                 Ing. Ján Mokoš

                                                                                       primátor mesta Vysoké Tatry


 
 

dnes je: 20.11.2018

meniny má: Félix

webygroup
ÚvodÚvodná stránka