Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Nariadeni ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny mestských častí Starý Smokovec, Nový Smokovec, Horný Smokovec, Dolný Smokovec

Schválené: 3.4.1997

Účinnosť: 18.4.1997

« VZN

Nariadenie Mesta Starý Smokovec č. 53/1997 z 03. 04. 1997

 

Nariadenie Mesta Starý Smokovec č. 53/1997 z 03. 04. 1997, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny mestských častí Starý Smokovec, Nový Smokovec, Horný Smokovec, Dolný Smokovec Mestské zastupiteľstvo v Starom Smokovci podľa § 29 ods.2 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 6 zák. SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto nariadení:

 

 Čl. 1

 
  1. Mestské zastupiteľstvo v Starom Smokovci vyhlasuje záväznú časť územného plánu zóny mestských častí Starý Smokovec, Nový Smokovec Horný Smokovec a Dolný Smokovec.
  2. Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia, určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia, sú záväznou častou územného plánu zóny mestských častí Starý Smokovec, Nový Smokovec, Horný Smokovec a Dolný Smokovec a tvoria prílohu.

 Čl.2

 

Dokumentácia schváleného územného plánu zóny je uložená a možno do nej nahliadnuť na Okresnom úrade, odbore životného prostredia v Poprade a na Mestskom úrade v Starom Smokovci.

 

 Čl.3

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
 

Gabriel Ondrovič v.r. primátor

Nariadeni ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny mestských častí Starý Smokovec, Nový Smokovec, Horný Smokovec, Dolný Smokovec

Schválené: 3.4.1997

Účinnosť: 18.4.1997

« VZN

Nariadenie Mesta Starý Smokovec č. 53/1997 z 03. 04. 1997

 

Nariadenie Mesta Starý Smokovec č. 53/1997 z 03. 04. 1997, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny mestských častí Starý Smokovec, Nový Smokovec, Horný Smokovec, Dolný Smokovec Mestské zastupiteľstvo v Starom Smokovci podľa § 29 ods.2 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 6 zák. SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto nariadení:

 

 Čl. 1

 
  1. Mestské zastupiteľstvo v Starom Smokovci vyhlasuje záväznú časť územného plánu zóny mestských častí Starý Smokovec, Nový Smokovec Horný Smokovec a Dolný Smokovec.
  2. Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia, určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia, sú záväznou častou územného plánu zóny mestských častí Starý Smokovec, Nový Smokovec, Horný Smokovec a Dolný Smokovec a tvoria prílohu.

 Čl.2

 

Dokumentácia schváleného územného plánu zóny je uložená a možno do nej nahliadnuť na Okresnom úrade, odbore životného prostredia v Poprade a na Mestskom úrade v Starom Smokovci.

 

 Čl.3

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
 

Gabriel Ondrovič v.r. primátor

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka