Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

Nariadeni ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny mestských častí Starý Smokovec, Nový Smokovec, Horný Smokovec, Dolný Smokovec

Schválené: 3.4.1997

Účinnosť: 18.4.1997

« VZN

Nariadenie Mesta Starý Smokovec č. 53/1997 z 03. 04. 1997

 

Nariadenie Mesta Starý Smokovec č. 53/1997 z 03. 04. 1997, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny mestských častí Starý Smokovec, Nový Smokovec, Horný Smokovec, Dolný Smokovec Mestské zastupiteľstvo v Starom Smokovci podľa § 29 ods.2 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 6 zák. SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto nariadení:

 

 Čl. 1

 
  1. Mestské zastupiteľstvo v Starom Smokovci vyhlasuje záväznú časť územného plánu zóny mestských častí Starý Smokovec, Nový Smokovec Horný Smokovec a Dolný Smokovec.
  2. Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia, určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia, sú záväznou častou územného plánu zóny mestských častí Starý Smokovec, Nový Smokovec, Horný Smokovec a Dolný Smokovec a tvoria prílohu.

 Čl.2

 

Dokumentácia schváleného územného plánu zóny je uložená a možno do nej nahliadnuť na Okresnom úrade, odbore životného prostredia v Poprade a na Mestskom úrade v Starom Smokovci.

 

 Čl.3

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
 

Gabriel Ondrovič v.r. primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka