Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE ktorým sa vyhradzujú miesta a stanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 v Meste Vysoké Tatry

Schválené: 29.6.2017

Účinnosť: 15.7.2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta vysoké Tatry č. 4/2017 z 29. 6. 2017

 

ktorým sa vyhradzujú miesta a stanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby orgánov samosprávnych krajov v roku 2017  v Meste Vysoké Tatry

 

            Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách, podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1

                /1/  Volebná kampaň  sa začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky  a končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.

 

                /2/ Na umiestňovanie volebných  plagátov  počas volebnej kampane, sa na verejných priestranstvách v Meste Vysoké Tatry vyhradzujú   tieto miesta:

 

  • Starý Smokovec:                autobusová stanica

                                                  

                /3/ Umiestňovať plagáty  na verejných priestranstvách počas volebnej kampane možno len na miestach vymedzených v odseku 2.

 

                /4/ Zákon o volebnej kampani ustanovuje, že vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty mesto vykoná až potom, čo mu budú volebnou komisiou samosprávneho kraja doručené zoznamy  zaregistrovaných kandidátnych kandidátov.

/5/ Vyhradená plocha bude k dispozícii kandidujúcim politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom až do skončenia volebnej kampane. Ak politická strana, koalícia a nezávislý kandidát nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre kandidáta prázdne. Na toto miesto nebude možné umiestniť volebný plagát inej politickej strany, koalície a iného nezávislého kandidáta.

 

Čl. 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť: 15. 7. 2017

Účinnosť nariadenia končí 48 hodín pred začiatkom volieb.

 

 

                                                                                                          Ing. Ján   Mokoš v.r.

                                                                                                                  primátor

 

Vyvesené: 30.6.2017

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka