Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny a doplnku č. 2011/1 územného plánu Mesta Vysoké Tatry

Schválené: 29.9.2011

Účinnosť: 31.10.2011

Nariadenie

Mesta Vysoké Tatry č. 1/2011 z 29.9.2011
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny a doplnku č. 2011/1 územného plánu Mesta Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1

1. Týmto nariadením sa vyhlasuje záväzná časť zmeny a doplnku č. 2011/1 územného plánu Mesta Vysoké Tatry takto:


a) bod 1.7.7. sa nahrádza novým textom v tomto znení: ,,rešpektovať vymedzený koridor pre cyklomagistrálu a cyklochodník vyznačené v grafickej časti dokumentácie územného plánu (1:5000) a jeho zmien a doplnkov č. 2011/1“,
b) v bode 3.7. na konci vety sa vkladá text, v tomto znení: ,,...a jeho zmien a doplnkov č. 2011/1“.

2. Priestorové vymedzenie riešeného územia zmeny a doplnku č. 2011/1 územného
plánu Mesta Vysoké Tatry tvorí katastrálne územie Starý Smokovec, ktorého predmetom je koridor pre cyklochodník Poprad – Gerlachov – Vysoké Tatry.


Čl. 2

Dokumentácia schválenej zmeny a doplnku č.2011/1 územného plánu Mesta Vysoké Tatry je uložená a možno do nej nahliadnuť na Mestskom úrade Vysoké Tatry v Starom Smokovci, na Spoločnom stavebnom úrade Vysoké Tatry v Starom Smokovci a na Krajskom stavebnom úrade v Prešove.

Čl. 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2011.


                                                                                   Ing. Ján M o k o š
                                                                                         primátor
 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka