Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 2011/2 územného plánu Mesta Vysoké Tatry

Schválené: 15.12.2011

Účinnosť: 2.1.2012

Nariadenie

Mesta Vysoké Tatry č.5/2011 z 15.12.2011
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 2011/2 územného plánu Mesta Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1

1. Týmto nariadením sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 2011/2 územného plánu Mesta Vysoké Tatry bez lokality C2,  ktoré tvoria prílohu tohto nariadenia.

2. Priestorové vymedzenie riešeného územia zmien a doplnkov č. 2011/2 územného  plánu Mesta Vysoké Tatry tvorí katastrálne územie Štrbké Pleso, Starý Smokovec a Tatranská Lomnica.

Čl. 2

Dokumentácia schválených  zmien a doplnkov  č.2011/2  územného plánu  Mesta Vysoké Tatry je uložená a možno do nej nahliadnuť na Mestskom úrade Vysoké Tatry v Starom Smokovci, na Spoločnom stavebnom úrade Vysoké Tatry v Starom Smokovci a na Krajskom stavebnom úrade v Prešove.

Čl. 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť  2. januára  2012.
 


                                                                                 Ing. Ján   M o k o š  
                                                                                        primátor
 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka