Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE ktorým sa vyhradzujú miesta a stanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v Meste Vysoké Tatry

Dátum zverejnenia návrhu: 29.9.2018

Schválené: 28.9.2018

Účinnosť: 29.9.2018

Platné do: 11.11.2018

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta vysoké Tatry č. 4/2018 z 2. augusta 2018

 

ktorým sa vyhradzujú miesta a stanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby orgánov samosprávy obcí  v roku 2018 v Meste Vysoké Tatry

 

              Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách, podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1

              /1/  Volebná kampaň  sa začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky  a končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.

 

              /2/ Na umiestňovanie volebných  plagátov  počas volebnej kampane, sa na verejných priestranstvách v Meste Vysoké Tatry vyhradzujú   tieto miesta:

 • Podbanské:                                     - pri ochrannom obvode ŠL TANAPu
 • Vyšné Hágy                                      - pri Základnej škole

 - Za vrátnicou Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych   

    chorôb a hrudníkovej chirurgie

 • Nová Polianka                                 - pred vstupom do areálu
 • Tatranská Polianka                         - pri bytovkách
 • Tatranské Zruby                              - pod zastávkou TEŽ
 • Nový Smokovec                               -pri Potravinách na sídlisku Sibír
 • Starý Smokovec                              -pred mestským úradom
 • Horný Smokovec                             -pri zastávke SAD
 • Dolný Smokovec                             -pri centre služieb /Sintra/

-pri kostole

 • Tatranská Lomnica                         -pri Potravinách na sídlisku

-pri Potravinách Sintra

 • Tatranské Matliare                         -pri zastávke SAD
 • Kežmarské Žľaby                             -pri zastávke SAD
 • Tatranská Kotlina                                           -pri zastávke SAD „Čarda“

                                             

              /3/ Umiestňovať plagáty  na verejných priestranstvách počas volebnej kampane možno len na miestach vymedzených v odseku 2.

 

              /4/ Zákon o volebnej kampani ustanovuje, že vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty sa vykoná až potom, čo mu budú miestnou volebnou komisiou doručené zoznamy  zaregistrovaných kandidátov.

 

Čl. 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť: dňom schválenia

Účinnosť nariadenia končí 48 hodín pred začiatkom volieb.

 

 

                                                                                                                                Ing. Ján   M o k o š

                                                                                                                                        primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka