Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE Mesta Vysoké Tatry č. 8/2014 z 13.11.2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 2014/1 územného plánu Mesta Vysoké Tatry

Schválené: 13.11.2014

Účinnosť: 3.12.2014

Nariadenie

 

Mesta Vysoké Tatry č. 8/2014 z 13.11.2014,

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 2014/1 územného plánu Mesta Vysoké Tatry

 

   Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo v zmysle § 4 ods. 3 písm. j) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. 1

 

Týmto nariadením sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 2014/1 územného plánu Mesta Vysoké Tatry,  ktoré tvoria prílohu tohto nariadenia.

 

Priestorové vymedzenie riešeného územia zmien a doplnkov č. 2014/1 územného plánu Mesta Vysoké Tatry tvoria katastrálne územia Štrbské Pleso, Starý Smokovec a Tatranská Lomnica.

 

Čl. 2

 

            Dokumentácia schválených  zmien a doplnkov  č.2014/1  územného plánu  Mesta Vysoké Tatry je uložená a možno do nej nahliadnuť na Mestskom úrade Vysoké Tatry v Starom Smokovci, na Spoločnom stavebnom úrade Vysoké Tatry v Starom Smokovci a na Okresnom úrade Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania.

 

Čl. 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť  pätnástym dňom od vyvesenia.

           

 

 

                                                                                                                                                                                                                     Ing. Ján   M o k o š 

                                                                             primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka