Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE o opatrovateľskej službe

Schválené: 19.9.2013

N A R I A D E N I E
Mesta Vysoké Tatry č. 4/ 2013 z 19. septembra 2013,
ktorým sa mení  Nariadenie č. 1/2009
o  opatrovateľskej službe


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6  zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov doplnkov na tomto všeobecne záväznom nariadení:


Čl. 1

Nariadenie č. 1/2009 o opatrovateľskej službe sa mení takto:

  1. v Čl. 5, ods. 2 znie:

    „2. Úhrada za opatrovateľskú službu sa určuje vo výške 1,00 € (slovom jedno euro) na jednu hodinu“.

  1. v Čl. 5, ods. 3 znie:

    „3. Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy 1,00 € a počtu hodín  opatrovateľskej služby“.

Čl. 2

  1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 1.11.2013
  2. Zrušuje sa Nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 1/ 2012 o opatrovateľskej službe.

.

 

                                                                                Ing. Ján M o k o š
                                                                                      primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka