Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Nariadenie o zriadení mestskej polície v Starom Smokovci - Vysokých Tatrách

Účinnosť: 2.4.1992

 NARIADENIE Mesta Starý Smokovec - Vysoké Tatry z 19. marca 1992 číslo 9/1992 o zriadení mestskej polície v Starom Smokovci - Vysokých Tatrách

 
 Mestské zastupiteľstvo v Starom Smokovci - Vysokých Tatrách sa na svojom zasadaní 19. marca 1992 uznieslo podľa § 11 ods. 3 písm. g/ Zákona SNR č. 421/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona SNR č. 130/1991 Zb. a § 2 ods. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii na tomto všeobecne záväznom nariadení:
 

 Čl. I

 

 Na zabezpečenie verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh mesta, ako aj úloh vyplývajúcich z nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, pokynov a rozhodnutí primátora mesta sa zriaďuje mestská polícia ako poriadkový útvar mesta.

 

 Čl. II

 

 Postavenie mestskej polície zariadenej uznesením mestského zastupiteľstva   č. 3/1991 zo dňa 18. 1. 1991, povinnosti a oprávnenia jej pracovníkov zostávajú týmto nedotknuté.

 

 Čl. III

 
 Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 7.4.1992
 
 

 Juraj Haščák v.r.
primátor mesta

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka