Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

O prenajímaní bytov a nariadenie Mesta Vysoké Tatry

Nariadenie

 
Mesta Vysoké Tatry č. 4 12007 zo dňa 5. septembra 2007 , ktorým sa zrušuje nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 21/1992 o prenajímaní bytov a nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 29/1994 o predaji bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v znení nariadení č. 37/1995, č. 40/1995, č. 46/1996 a č. 64/1998

 

Mestské zastupitel'stvo vo Vysokých Tatrách podl'a § 6 zák. SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :
 

Čl. I

Zrušuje sa:
 

a/ nariadenie Mesta Vysoké Tatry Č. 21/1992 o prenajímaní bytov,
b/ nariadenie Mesta Vysoké Tatry Č. 29/1994 o predaji bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v znení nariadení Č. 37/1995, Č. 40/1995, Č. 46/1996 a Č. 64/1998.
 

Čl. II
 

Totonariadenie nadobúda účinnosť p§tnástym dňom od vyvesenia.

 

                                                                                                     Ing. Ján Mokoš 
                                                                                                          primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka