Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

O vodení a pohybe psov v Meste Vysoké Tatry

Účinnosť: 5.4.2004

 « VZN

NARIADENIE mesta Vysoké Tatry č. 1/2004 z 18. marca 2004 o vodení a pohybe psov v Meste Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. 1

 
 1. Voľný pohyb psa je zakázaný v
  1. materských a základných školách, ZUŠ a v ich dvoroch,
  2. obchodoch všetkého druhu,
  3. lekárňach,
  4. kultúrnych a spoločenských zariadeniach,
  5. športových zariadeniach vrátane futbalových štadiónov,
  6. budove mestského úradu,
  7. verejných čakárňach,
  8. intraviláne mestských častí.
 2. Vstup so psom je zakázaný
  1. na detské ihriská,
  2. do zdravotníckych zariadení vo vlastníctve mesta.

 Čl. 2

 

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie povinný výkaly bezprostredne odstrániť tak, že výkaly umiestni v igelitovom vrecku. Vrecko uzavrie tak, aby výkaly nemohli z vrecka uniknúť a vrecko vloží do nádob na odpad ktoré sú určené pre verejnosť. Za slepeckými vodiacimi psami toto vykoná mesto cestou poverenej organizácie.

 

 Čl. 3

 
Za porušenie ustanovení čl. 1 a 2 možno uložiť pokutu do výšky 500,- Sk.
 

 Čl. 4

 
 1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mestská polícia.
 2. Zrušuje sa nariadenie č. 3/2003 o podmienkach držania a chovu psov v Meste Vysoké Tatry.
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 5. apríla 2004.
 

Ing. Ján Mokoš v. r.
primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka