Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

O zákaze vykonávania sprostredkovateľskej činnosti na poskytovanie ubytovania v Meste Vysoké Tatry

Schválené: 9.9.2004

Účinnosť: 1.10.2004

Mesta Vysoké Tatry č. 12/2004 z 9. septembra 2004 o zákaze vykonávania sprostredkovateľskej činnosti na poskytovanie ubytovania v Meste Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 a § 4 ods. 3 písm. m/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 Čl. 1

 

 Účelom tohto nariadenia je vytvoriť podmienky na zabezpečenie verejného poriadku v Meste Vysoké Tatry /ďalej len „mesto“/, a to najmä priechodnosti mestských komunikácií a bezpečnosti a plynulosti účastníkov cestnej premávky na nich.

 

 Čl. 2

 
 1. V meste je zakázané vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti na poskytovanie ubytovania na 

  1. mestských parkoviskách,
  2. mestských komunikáciách, 
  3. ostatných verejných priestranstvách. 
 2. Zákaz uvedený v odseku 1 platí celoročne v čase od 5.00 hodiny do 22.00 hodiny.

 Čl. 3

 
 1. Za porušenie tohto nariadenia možno uložiť pokutu do výšky 1 000,- Sk podľa osobitných predpisov /zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov/. 
 2. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov.

 Čl. 4

 1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia Vysoké Tatry.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.
 

Ing. Ján M o k o š
primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka