Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Schválené: 18.5.1995

Účinnosť: 1.6.1995

« VZN

NARIADENIE mesta Starý Smokovec z 18.5.1995 č. 38/1995 ktorým sa mení nariadenie mesta č. 34/1994 zo dňa 14.9.1994 o podmienkach podnikania fyzických a právnických osôb na území mesta Starý Smokovec

 

I/ § 13 a zákona č. 481/1992 Zb. a 472/1990 Zb. v znení zákona č. 524/1990 Zb. 2/ § 35 ods. l a 2 a § 36 ods. l a 2 zákona č. 132/94 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

 

Mestské zastupiteľstvo v Starom Smokovci podľa § 6 a § 4 ods.3 písm. a/ a h/ zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 Čl.1

 

 Nariadenie mesta Starý Smokovec č.34/1994 zo dňa 14.9.1994 o podmienkach podnikania fyzických a právnických osôb na území mesta Starý Smokovec sa mení takto:

  1. Článok 3 znie:
    1. "Podnikatelia, ktorí svojou obchodnou činnosťou zabezpečujú riadne zásobovanie obce, čo predstavuje predaj potravín, mäsa a mäsových výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny sú povinní návrh prevádzkovej doby predložiť na schválenie mestu.
    2. Pre všetky ostatné prevádzkárne platí oznamovacia povinnosť.
    3. Pri schvaľovaní prevádzkovej doby v zmysle odseku 1/ sa prihliada na požiadavky obyvateľov ako aj na podmienky pre riadne zásobovanie a dozor."
  2. Článok 4, ods. 2 znie: "V iných prípadoch, ako sú uvedené v odseku 1/ je možné prevádzkárne, uvedené v článku III, ods. l/ uzatvoriť len so súhlasom mesta. Pre ostatné prevádzkárne v iných prípadoch, ako sú uvedené v odseku 1/ platí oznamovacia povinnosť o uzavretí prevádzky."
  3. V článku 5. sa slova "mestskému úradu" nahrádzajú slovom "mestu".

 Čl. 2

 
 Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
 

Gabriel Ondrovič v.r.
primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka