Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie investičnej činnosti, opráv a údržby

Odd Investičné
FunkciaMeno a priezviskoDruh kontaktuČíslo a mail
Vedúci oddeleniaJozef GÁLTelefón:+421 (0) 52 4780447
Mail:jozef.gal@vysoketatry.sk
Mobil:+421 (0) 903 980270
Správa a údržba mestského majetkuMgr. Marek PUCHALATelefon:+421 (0) 52 4780427
Mail:marek.puchala@vysoketatry.sk
Žívotné prostredie, údržba miestných komunikáciiMichal OVŠONKATelefon:+421 (0) 52 4780427
Mail:michal.ovsonka@vysoketatry.sk
Oddelenie územného plánovania, výstavby, životného prostredia a dopravy pri svojej činnosti zabezpečuje najmä tieto činnosti:
 • zabezpečuje investorskú a inžiniersku činnosť u stavieb, ktorých investorom je mesto

 • spravuje hmotný majetok mesta /budovy, energetické a tepelné zariadenia/

 • zabezpečuje prevádzkyschopnosť objektov, energetických a tepelných zariadení – drobné opravy a podklady pre veľké opravy a rekonštrukcie, zabezpečuje riadenie technických pracovníkov / kuriči, údržbári, upratovačky a pod./

 • pripravuje podklady na rozúčtovanie nákladov podľa nájomných zmlúv

 • pripravuje prevádzkovo-technické podklady pre uzatváranie zmlúv s nájomcami a dodávateľmi

 • zodpovedá za bezpečnosť a poriadok v spravovaných objektoch v spolupráci so správcovskou organizáciou a odborne spôsobilou osobou

 • zabezpečuje pravidelné revízie vyhradených technických zariadení, sleduje dodržiavanie technických podmienok nájomcami a pripravuje podklady na spracovanie rozpočtu na údržbu a činnosť spravovaných objektov

 • preberá a odovzdáva do evidencie majetku dokončené investície

 • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadených

 • vedie evidenciu a dokumentáciu budov v majetku mesta

 • vykonáva BOZP a PO v budovách

 • pripravuje zmluvy na dodávku vody, plynu a energií s dodávateľmi

 • spolupracuje pri vybavovaní sťažností v oblasti správy mestského majetku

 • pripravuje podklady pre verejné obstarávanie v investičnej činnosti 

 


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka