Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie regionálnej politiky a cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov

Odd CR a RP
FunkciaMeno a priezviskoDruh kontaktuČíslo a mail
Vedúca oddeleniaIng. Darina ŽEMBOVÁTelefón:+421 (0) 52 4780448
Mail:darina.zembova@vysoketatry.sk
Medzinárodné vzťahyIng. Zuzana HLAVATÁTelefón:+421 (0) 52 4780414
Mail:zuzana.hlavata@vysoketatry.sk

Oddelenie regionálnej politiky a cestovného ruchu pri svojej činnosti zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • spravovanie databázy všetkých podnikateľských subjektov , ktoré majú prevádzky na území mesta
 • vydávanie súhlasu na začatie podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a zaujímanie stanovísk k ich podnikateľskej činnosti
 • vytváranie podmienok na riadne zásobovanie mesta a vykonávanie dozoru nad ním ( schvaľovanie predajného času u niektorých prevádzok, správa trhovísk/
 • vybavovanie sťažnosti a pripomienok na úseku obchodu a CR
 • vydávanie súhlasu na prenájom miestnosti určených na prevádzkovanie obchodu a služieb
 • pripravuje a organizačne zabezpečuje účasť mesta na výstavách, prezentáciách a kongresoch, podľa potreby spolupracuje so sponzormi pri ich zabezpečovaní
 • spolupracuje s inštitúciami, ktoré pri organizácií jednotlivých podujatí môžu preberať spolu organizáciu alebo gesciu
 • zabezpečuje aktivity mesta na rozvoj a podporu cestovného ruchu
 • sumarizuje podklady k spracovaniu koncepcie rozvoja cestovného ruchu
 • zabezpečuje prezentáciu prírodných, historických a kultúrnych danosti mesta v propagačných a informačných prostriedkoch
 • administratívne zabezpečuje úlohy týkajúce sa účasti mesta v organizáciách a združeniach v ktorých je členom, najmä ZCR
 • podieľa sa na projektoch rozvoja CR v meste Vysoké Tatry
 • zabezpečuje pre mestský úrad celú agendu týkajúcu sa vypracovania projektov štrukturálnych fondov
 • zabezpečuje všetky potrebné administratívne úlohy vo vzťahu k partnerským mestám
 • pripravuje a organizačne zabezpečuje návštevy zahraničných delegácií a hostí v meste, ako aj u zahraničných partnerov
 • spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, s veľvyslanectvami iných štátov v SR
 • zavádza informačné systémy na mestskom úrade, prevádzku a údržbu počítačovej siete
 • zabezpečuje pripojenie pracovných staníc do budovanej počítačovej siete, technickú a metodickú pomoc jednotlivým účastníkom
 • pripravuje podklady na technicko-materiálne a projektové zabezpečenie automatizovaného informačného systému mestského úradu
 • pripravuje podklady na uzatváranie zmlúv na dodávku prác a služieb súvisiacich s automatizáciou informačného systému mestského úradu a
 • dbá na ich kvalitné a hospodárne plnenie
 • dozerá na prevádzku elektronických zobrazovacich zariadení v meste a v prípade potreby vykonáva zásah za účelom ich sprevádzkovania
  poskytuje odbornú pomoc oddeleniam MsÚ pri práci s výpočtovou technikou
 • spravuje archívnu knižnicu programového vybavenia a dokumentácie

 


 

dnes je: 17.1.2019

meniny má: Nataša

webygroup
ÚvodÚvodná stránka