Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie regionálnej politiky a cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov

Odd CR a RP
FunkciaMeno a priezviskoDruh kontaktuČíslo a mail
Vedúca oddeleniaIng. Darina ŽEMBOVÁTelefón:+421 (0) 52 4780448
Mail:darina.zembova@vysoketatry.sk
Medzinárodné vzťahyIng. Zuzana HLAVATÁTelefón:+421 (0) 52 4780414
Mail:zuzana.hlavata@vysoketatry.sk

Oddelenie regionálnej politiky a cestovného ruchu pri svojej činnosti zabezpečuje najmä tieto úlohy:

  • spravovanie databázy všetkých podnikateľských subjektov , ktoré majú prevádzky na území mesta
  • vydávanie súhlasu na začatie podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a zaujímanie stanovísk k ich podnikateľskej činnosti
  • vytváranie podmienok na riadne zásobovanie mesta a vykonávanie dozoru nad ním ( schvaľovanie predajného času u niektorých prevádzok, správa trhovísk/
  • vybavovanie sťažnosti a pripomienok na úseku obchodu a CR
  • vydávanie súhlasu na prenájom miestnosti určených na prevádzkovanie obchodu a služieb
  • pripravuje a organizačne zabezpečuje účasť mesta na výstavách, prezentáciách a kongresoch, podľa potreby spolupracuje so sponzormi pri ich zabezpečovaní
  • spolupracuje s inštitúciami, ktoré pri organizácií jednotlivých podujatí môžu preberať spolu organizáciu alebo gesciu
  • zabezpečuje aktivity mesta na rozvoj a podporu cestovného ruchu
  • sumarizuje podklady k spracovaniu koncepcie rozvoja cestovného ruchu
  • zabezpečuje prezentáciu prírodných, historických a kultúrnych danosti mesta v propagačných a informačných prostriedkoch
  • administratívne zabezpečuje úlohy týkajúce sa účasti mesta v organizáciách a združeniach v ktorých je členom, najmä ZCR
  • podieľa sa na projektoch rozvoja CR v meste Vysoké Tatry
  • zabezpečuje pre mestský úrad celú agendu týkajúcu sa vypracovania projektov štrukturálnych fondov
  • zabezpečuje všetky potrebné administratívne úlohy vo vzťahu k partnerským mestám
  • pripravuje a organizačne zabezpečuje návštevy zahraničných delegácií a hostí v meste, ako aj u zahraničných partnerov
  • spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, s veľvyslanectvami iných štátov v SR

 


 

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka