Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačové správy

Pamätné plakety tento rok v rukách Združenia cestovného ruchu

VYSOKÉ TATRY (26. septembra 2008) – Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý sa tento rok niesol v znamení motta Turizmom proti klimatickým zmenám, odovzdal dnes primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš pamätné plakety zakladajúcim členom Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry (ZCR VT) a jeho súčasnému šéfovi Petrovi Chudému.

„ZCR VT je v súčasnosti najstarším fungujúcim združením v oblasti cestovného ruchu na Slovensku. Jeho po-čiatky neboli ani jednoduché ani ľahké, pretože bolo treba trpezlivo hľadať prijateľné kompromisy najmä medzi podnikateľmi a samosprávou, podnikateľmi a ochranou prírody, ale samozrejme aj medzi podnikateľmi navzá-jom,“ uviedol v príhovore k oceneným bývalým i súčasným členom ZCR VT primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš.

Združenie si práve tento rok pripomína pätnásť rokov od prvého prípravného stretnutia tatranských podnikateľov, na ktorom bol schválený návrh stanov ZCR VT. Iniciátormi jeho založenia bola najmä Komisia pre cestovný ruch, obchod a služby pri vtedajšom mestskom zastupiteľstve v Starom Smo-kovci a viacerí tatranskí podnikatelia, ktorí chceli vytvorením takejto organizácie nielen zúročiť skú-senosti nadobudnuté v západnej Európe, ale aj zabezpečiť plnenie troch hlavných funkcií Vysokých Tatier zadefinovaných vtedajším mestským zastupiteľstvom. Okrem turizmu išlo o kúpeľníctvo, liečbu pľúcnych ochorení a tvorbu a ochranu životného prostredia. „Aj keď stanovy ZCR VT boli v priebehu uplynulých pätnástich rokov viackrát doplňované a menené, praktická činnosť potvrdila ich vysokú nadčasovosť, pretože hlavné ciele združenia, zadefinované už pred 15 rokmi sa prakticky nezmenili,“ pozna-menal primátor Mokoš.

Prvým predsedom ZCR VT sa stal dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva, známy tatranský horolezec a skialpinista, dnes podnikateľ v oblasti cestovného ruchu Róbert Gálfy. Okrem neho mes-to pamätnou plaketou ocenilo aj dlhoročného predsedu Predstavenstva ZCR VT Martina Finduru, bývalého člena predsedníctva Michala Legutkyho, niekdajšieho člena predstavenstva a bývalého pri-mátora mesta Vysoké Tatry Gabriela Ondroviča, vtedajších členov predsedníctva Tomáša Žampu a Juraja Haščáka, niekdajšiu členku predstavenstva a bývalú viceprimátorku mesta Marie Perglerovú, ktorá spoločne s vtedajšou členkou predsedníctva Zuzanou Šedivou iniciovala založenie združenia, Máriu Jasenčákovú, bývalú predsedníčku dozornej rady ako aj jej exčlenov Martu Veneniovú a Jána Šimka. Pamätnú plaketu si prevzal aj súčasný predseda združenia Peter Chudý.


 
ÚvodÚvodná stránka