Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka

Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka

Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Plánovaná cyklotrasa na území Euroregiónu „Tatry“

Dve združenia územných samospráv slovensko-poľského pohraničia- Združenie Región „Tatry"so sídlom v Kežmarku a Zväzok Euroregión „Tatry" so sídlom v Nowom Targu spolu tvoria cezhraničný zväzok Euroregión „Tatry“, ktorý je od roku 1994 dôležitým subjektom formujúcim slovensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu zameranú na rovnomerný a vyvážený rozvoj regiónu, ako aj zbližovanie obyvateľov a inštitúcií na oboch stranách hranice. Združenie Región „Tatry“realizovalov roku 2012 projekt pod názvom Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka na trase Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina, ktorý bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republikyv rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekty, ktoré sú zamerané na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2012. Partnermi projektu boli mesto Vysoké Tatry a mesto Zakopane v Poľskej republike. Účelom projektu bolo zlepšiť infraštruktúru v oblasti cestovného ruchu pre obyvateľov a návštevníkov územia Vysokých Tatier, medzi ktorými dochádza k vzostupu cykloturistiky, a ktorá by mohla priniesť potrebné oživenie do menších miestnych častí Vysokých Tatier. V rámci projektu boli vypracované štyri štúdie: projektová urbanistická dokumentácia, realizačná projektová dokumentácia, ekonomická analýza a štúdia uskutočniteľnosti. Na základe týchto štúdií bude Mesto Vysoké Tatry v budúcnosti realizovať výstavbu nového cyklistického chodníka na trase Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina, ktorýby mal byť napojený na už existujúce cyklotrasy - na cyklistický chodník Poprad - Starý Smokovec, cyklo-lyžiarsku magistrálu Štrbské Pleso - Tatranská Lomnica s nadväznosťou na už vybudovanú časť cyklotrasy zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny s predpokladaným prepojením na poľskú časť Vysokých Tatier. Okrem spomínaných štúdií bol vydaný propagačný materiál obsahujúci informácie o projekte, Euroregióne „Tatry“ a o partneroch projektu, ktorý bude dostupný návštevníkom Vysokých Tatier. Projekt a jeho výstupy boli tiež prezentované dňa 12. 12. 2012 v meste Zakopane.

Anna Tfirstová
Združenie Región „Tatry

 

Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka na trase
Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina


- informácie o výsledkoch prieskumu trhu

V rámci projektu „Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka na trase Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina“ vykonal obstarávateľ Združenie Región „Tatry“ v spolupráci s partnerom projektu – Mestom Vysoké Tatry prieskum trhu pre dve zadania.

Začiatkom júla bola zverejnená ponuka na spracovanie predprojektovej urbanistickej dokumentácie a spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie. Prieskum trhu bol vykonaný na základe predložených cenových ponúk. Vybratá bola cenová ponuka s najnižšou cenou, ktorú predložila spoločnosť KApAR s.r.o., a stala sa víťazom súťaže.

Druhá zverejnená ponuka sa týkala zadania na spracovanie ekonomickej analýzy a spracovanie štúdie uskutočniteľnosti. Prieskum trhu bol vykonaný na základe predložených cenových ponúk. Vybratá bola cenová ponuka s najnižšou cenou, ktorú predložil podnikateľ RNDr. Ivan Matušek - PROJEKT – SERVIS, a stal sa víťazom súťaže.

Posledná zákazka bude v súlade s harmonogramom projektu dodaná v novembri 2012, kedy sa plánuje aj ukončenie projektu.

 

Vo Vysokých Tatrách 31.07.2012

 

Chystajú ďalšie kilometre cyklotrás

STARÝ SMOKOVEC – V týchto dňoch odštartovali prvé aktivity projektu Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka na trase Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina, ktorého partnerom sú mestá Vysoké Tatry a poľské Zakopané. O peniaze z ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sa uchádzalo Združenie Región „Tatry“.

„Finančné prostriedky sú vyčlenené na prípravu štúdie uskutočniteľnosti, ktorá bude slúžiť ako podklad v prípade prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu cyklistického chodníka z eurofondov,“ konkretizovala projektová manažérka mesta Vysoké Tatry Katarína Výbošťoková. Obsahom štúdie má byť návrh trasovania cyklochodníka v rôznych alternatívach, hodnotenie ich vplyvu na životné prostredie, odhad ekonomickej náročnosti projektu a spôsoby jeho riešenia. „Okrem toho bude štúdia obsahovať posúdenie rizík projektu s návrhom scenárov na ich riešenie, posúdenie nulového stavu, teda situácie bez vybudovania cyklistického chodníka, ako aj komplexné zdôvodnenie opodstatnenosti pripravovaného projektu,“ spresnila Výbošťoková.
Ukončenie aktivít projektu Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka na trase Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina je naplánované do konca roka, ak sa podarí získať aj peniaze na jeho výstavbu, po dokončení sa napojí na už existujúcu cyklotrasu zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny, ktorú plánujú „potiahnuť“ až k poľským hraniciam.
Celkové náklady na projekt predstavujú zhruba 18,9-tisíc eur, zahraničným partnerom je poľské Zakopané, ktoré zabezpečí distribúciu propagačných materiálov medzi obyvateľmi a návštevníkmi na severnej strane Tatier. (pet)

 


 
ÚvodÚvodná stránka