Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt Fórum miest Euroregiónu Tatry

Projekt „Fórum miest Euroregiónu Tatry"
Spoločná diskusia počas Fóra

  Prvá konferencia v rámci projektu „Fórum miest Euroregiónu Tatry" sa uskutočnila v zakopianskom hoteli „Stamary" 5.6.12 2014.
  Hlavným cieľom tohto spoločného projektu, ktorého iniciátorom je starosta mesta Zakopané, je chuť a snaha vytvoriť priestor pre vzájomnú spoluprácu s cieľom vytvárania a financovania medzinárodnej spolupráce v novej finančnej perspektíve pre roky 2014-2020. Má byť zároveň aj priestorom pre predstavenie dobrých postupov v oblasti získavania finančných prostriedkov a realizácie projektov tak na poľskej, ako aj na slovenskej strane. Fóra sa zúčastnili zástupcovia poľských aj slovenských samosprávnych celkov ako aj hospodárskych a ekologických organizácií.
„Touto konferenciou sme zahájili spoločnú spoluprácu medzi Poľskom a Slovenskom v oblasti spoločných aktivít, súvisiacich o. i. s ekológiou a priestorovým usporiadaním. Pokiaľ ide o predložené problémy a otázky, podporujú nás odborníci z rôznych oblastí. Som presvedčený, že za niekoľko rokov spoločne zhodnotíme, že všetkým sa nám táto iniciatíva veľmi oplatila", vyslovil primátor mesta Zakopané Janusz Majer v úvode konferencie.
  Hlavným cieľom podujatia bola diskusia, ktorá sa dotkla témy proekologických aktivít a riadenia verejného priestranstva na poľsko-slovenskom pohraničí. „ Teším sa, že máme príležitosť porozprávať sa o tak dôležitých témach, za čo mestu Zakopané veľmi ďakujem", povedal konzul Slovenskej republiky v Krakove Marek Lisánsky a dodal „ Nie sú slovenské a poľské Tatry, sú Tatry spoločné. Preto všetko, čo sa ich týka: čistota ovzdušia, odpadové hospodárstvo ale aj oblasť dopravy a turizmu by mali byť predmetom nášho spoločného záujmu. Dúfam, že Euroregión Tatry bude zintegrovaný prostredníctvom nových, spoločných investícií ".
  „ Dúfam, že Zimné olimpijské hry 2022, ktoré spoločne organizujeme nám umožnia ešte lepšie sa zintegrovať a spoločne propagovať Tatry - dodal Bogusław Waksmundzki, predseda rady Združenia Euroregión Tatry ", partner Fóra.
  V rámci konferencie mali účastníci z Poľska a zo Slovenska príležitosť dozvedieť sa viac o progamoch ochrany životného prostredia, ochrany riek a vodných tokov pred znečistením, metódach rekultivácie skládok odpadu, ktoré sú realizované na území Malopoľska a Vysokých Tatier. Živú diskusiu vyvolali témy týkajúce sa otázok priestorového usporiadania vytvorením tzv. parkov kultúry/kultúrnych parkov. Boli taktiež zhodnotené aj možnosti financovania cezhraničných projektov v novej finančnej perspektíve 2014-2020. Dôležitou časťou Fóra boli aj exkurzie okrem iného i v meste Bańska Niżna, kde sa nachádzajú vrty spoločnosti Geometria Podhalańska S. A., do Nového Targu, kde je modernizovaný systém vodného a odpadového hospodárstva, do mesta Szczawnica, ktoré riadi veľkoplošný projekt inštalácie slnenčých kolektorov, do Vysokých Tatier, kde sa účastníci fóra oboznámili s výsledkami projektov Zvýšenie kvality ovzdušia využitím BAT technológií pri údržbe miestnych komunikácií na území Mesta Vysoké Tatry a Zavedenie systému tatranského separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu.

  Chuť ďalej spolupracovať bola potvrdená podpísaním deklarácie o zriadení Fóra miest Euroregiónu Tatry zo strany účastníkov konferencie - zástupcov samosprávy z Poľska aj zo Slovenska. Malo by mať inštitucionalizovanú formu a malo by byť miestom pravidelných stretnutí zástupcov samospráv, ktorí sa zaoberajú touto problematikou.
  Projekt „Fórum miest Euroregiónu Tatry" je realizovaný zo strany Gminy mesta Zakopané, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007- 2013. Hlavným partnerom ralizácie programu je Združenie Euroregión „Tatry" a honorárny patronát nad Fórom miest Euroregiónu Tatry prevzali: predseda Malopoľského vojvodstva a taktiež aj generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove Marek Lisánsky. Mesto Vysoké Tatry, je partnerom projektu a malo aktívne zastúpenie na Konferencii Fóra miest EuroregiónuTatry. Ing. Žembová prezentovlala pozitívne príklady projektov súvisiacich s ochranou životného prostredia vo Vysokých Tatrách.


 
ÚvodÚvodná stránka