Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2006

« Späť

APRÍL – MESIAC BEZPEČNOSTI NA CESTE

Pozor, idem!
Aj v bežnom živote by ste sa s nevôľou otočili v ústrety hlasu týmto spôsobom prejavujúcim svoju nadradenosť. Cesty a cestné komunikácie sú absolútnym špecifikom, kde by ste dlho s pravidlami vlastného sebapresadzovania neuspeli.
Vedia to chodci, cyklisti, motoristi - dospelí. Vedia to aj deti? Malí cyklisti? Takú otázku si pri pohľade na rozverne kľučkujúcich kolobežkárov a malých cyklistov na mestských komunikáciách dali členovia Mestskej polície Vysoké Tatry (MsP) pri práci v teréne. „Keď sme boli malí, prednášky o cestnej premávke sme absolvovali podchvíľou. Existovala tzv. dopravná výchova. Tiež jedna z dobrých vecí, ktorá zapadla prachom. Až som na internete natrafil na informáciu o Národnom automotoklube (NAMK) v Banskej Bystrici a ich Detskom mobilnom dopravnom ihrisku“, vysvetľuje myšlienku uskutočnenia preventívnej akcie pre tatranských školákov zástupca náčelníka MsP, Jozef Štefaňák.
S neochvejnou pravidelnosťou členovia MsP prednáškové akcie pre deti, žiakov troch tatranských základných škôl organizujú. „Požičal som si myšlienku Komenského – Škola hrou – vŕtalo mi to v hlave dlhší čas. Dalo to veľa organizačnej námahy, ale stálo to za to“, ozrejmuje situáciu zástupca náčelníka MsP pri pohľade na snaživých kolobežkárov. Traja členovia NAMK sa neúnavne celé dve dopoludnia venovali žiakom. Prvý deň, 25. apríla žiakom prvého stupňa ZŠ v Dolnom Smokovci, 26. apríla deťom v Tatranskej Lomnici. Celkovo si takmer stopäťdesiat žiakov vypočulo prednášku o pravidlách cestnej premávky v rozsahu jednej vyučovacej hodiny a rovnaký počet detí sa ďalšiu hodinu venoval praktickej ukážke, výcviku v simulovaných dopravných situáciách. Tie vďaka 21 dopravným značkám, 2 semaforom, kuželkám a ostatným dopravným „rekvizitám“ prácne zostavili spoločne členovia NAMK policajti MsP. Nádvorie ZŠ Tatranská Lomnica (viď foto) sa tak na niekoľko hodín stalo improvizovanou dopravnou križovatkou, kde si mohli deti vyskúšať v praxi, čo o pohybe na cestnej komunikácii vedia a čo sa dnes na prednáške dozvedeli.


 

Mobilné dopravné ihrisko

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

« Späť

    Klasickým programovým spestrením MDD pre školákov je každoročne akcia organizovaná členmi Mestskej polície Vysoké Tatry a nebolo tomu inak ani teraz. Napriek snahe nadmieru neprajného počasia sa obe podujatia vydarili. Reč je o vydarenej akcii pre žiakov prvého stupňa ZŠ Dolný Smokovec v piatok 2. júna a pre ZŠ Tatranská Lomnica v pondelok 5. júna. Tu sa k mladším konškolákom pridali aj starší a v areáli Relax park jazierka spoločne trávili zábavné dopoludnie aj s opekačkou.

     Prácu policajtov, hasičov či záchranárov vnímame všetci ako neodmysliteľnú a nenahraditeľnú zložku pri záchrane životov, majetku, boji proti zločinu. Vedia byť však aj hraví, ak im situácia dovolí a taká sa po oba dni naskytla. Inak ako hravou formou sa tieto zodpovedné povolania, a zvlášť deťom, priblížiť ani nemôžu.

     Zvedavosť u detí vzbudzujú služobné zbrane, donucovacie prostriedky, služobné auto s majákom, vysielačky. Členovia MsP, J. Štefaňák, D. Renner a M. Nedorost trpezlivo a do omrzenia deťom odpovedali na otázky.

     Štyria členovia Horskej záchrannnej služby (HZS), stredisko Vysoké Tatry sa s plným nasadením a odhodlaním deťom venovali. Zdolať zábavychtivý hlúčik detí nebolo až také jednoduché. Záujem bol o jazdenie na terénnej štvorkolke Arktic cat, ktorá je ideálnym dopravným prostriedkom pre HZS v úzkom horskom teréne a v zime sa dá opatriť snehovými reťazami. V Lomnici „trhla“ štvorkolka s nosnosťou cca 160 kg a teda dve dospelé osoby asi rekord. „Strapec“ detí na nej sa ani nedal zrátať. Dlhý rad záujemcov bol o „lanovku“ medzi stromami ponad jazernú vodu. Lavínový pes Tiger predviedol so psovodom simulované vyhľadávanie obetí v lavíne.

    Hasiči P. Slebodník a D. Rumler z vysunutého pracoviska Hasičského a záchranného zboru vo Svite predviedli deťom novučičké zásahové vozidlo Mercedes Vario, ktoré je kompletne vybavené prostriedkami na vyprosťovanie, záchranu ľudských životov, hasenie požiaru vysokotlakým prúdom.

    Dychtivo sledovali zadržanie páchateľa psom Rexom so psovodom J. Švejnohom.


 

Medzinárodný deň detí 2006

MDD Materská škola Nový Smokovec

MDD Materská škola Nový Smokovec

MDD Materská škola Nový Smokovec

MDD Materská škola Nový Smokovec

MDD Materská škola Nový Smokovec

MDD Materská škola Nový Smokovec

MDD Materská škola Nový Smokovec

MDD Materská škola Nový Smokovec

MDD Materská škola Nový Smokovec

MDD Materská škola Nový Smokovec

MDD Základná škola Dolný Smokovec

MDD Základná škola Dolný Smokovec


 
 
MDD Relax park Lomnica

MDD Relax park Lomnica

MDD Relax park Lomnica

MDD Relax park Lomnica

MDD Relax park Lomnica

MDD Relax park Lomnica

MDD kresby -1

MDD kresby -1

MDD kresby -2

MDD kresby -2

MDD kresby -3

MDD kresby -3


 
 

 

     „To by nás ani v najlepšom sne nenapadlo,že nám tatranská Mestská polícia sprostredkuje takýto dar obyvateľovTatier...“ s dojatím v hlase hovoril v stredu minulý týždeň Ján Kuffa, brat predstaveného a štatutára Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach, Mariána Kuffu, pri preberaní vriec s predmetmi osobnej potreby a elektrických spotrebičov pochádzajúcich zo zbierky Tatrancov.

     Inštitút, ktorého náplňou činnosti je pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, slobodným matkám, jedným slovom ľuďom v núdzi, poskytuje azyl viac ako stopäťdesiatim obyvateľom v hraničnej životnej situácii. Hlavným mottom sociálnej charitatívnej činnosti je „dať ľuďom nádej a zmysel života, zmení to ich, ale aj nás...“ Návštevou tohto zariadenia a odovzdaním zbierky, vám milí čitatelia, tlmočíme myšlienkové posolstvo dobročinnosti, ktoré ste mnohí podporili prispejúc vecne na zmiernenie pôvodného osudu terajších obyvateľov zariadenia.

     Štyri domovy Inštitútu zahŕňajú Domov sociálnych služieb pre telesne postihnutých, Útulok a resocializačné stredisko, Domov osamelého rodiča s deťmi a najnovší útulok a resocializačné stredisko pre ženy v núdzi v neďalekej Ľubici – Dom Božieho Milosrdenstva. 

     Najmladší obyvateľ našu návštevu nevnímal, má len niekoľko týždňov a so svojou mamkou sem prišiel ešte v brušku. „Hneď ako sa nám podarilo vybaviť pre klientku zdravotné poistenie, bez ktorého sem prišla, a pôvodne len na návštevu súrodenca, hlásil sa malý človiečik na svet,“ rozhovorila sa vedúca Domu Márie Magdalény, domova pre osamelého rodiča s dieťaťom, Gitka Majerčáková. Najstaršia obyvateľka má 94 rokov.

     Rozhovor Jána Kuffu so zástupcom Mestskej polície Jozefom Štefaňákom odkryl mnohé spoločné črty ich práce. „Integrácia okrajových skupín obyvateľstva do spoločnosti, denný kontakt s prestárlym obyvateľstvom, ale aj pomoc ľuďom, ktorých osud dostal na samý spodok spoločnosti odkrýva tvrdosť pováh, slabosť zmýšľania, ale aj ľudskú nemohúcnosť...“ zhodli sa obaja. Poťažkali si aj na absenciu záchytiek, čo je problém právnej roviny.

     Obyvatelia, žijúci pod „ochrannými krídlami“ ľudí v Inštitúte vyznávajú dobrovoľnosť pobytu pri dodržaní striktných podmienok – abstinovať, nedrogovať a pracovať. Vlastná činnosť v poľnohospodárskej prvovýrobe je nielen terapiou, ale aj jedným zo zdrojov financovania projektu, pričom gro nákladov pochádza z VÚC, príspevkov ubytovaných, ale aj z milodarov a zbierok.

     Prvá lastovička v podobe zbierky ešte na pôde Tatier presvedčila členov Mestskej polície o vhodnosti, dokonca potrebnosti, organizovať takúto akciu svedčiacu v prospech veci. Obyvatelia disponujúci nepotrebným, no funkčným zariadením domácností, ktoré ich tiež tak trochu oberalo o životný priestor, urobili dobrý skutok. „Chceli sme umožniť ľuďom zbaviť sa nepotrebných vecí prospešnejším spôsobom, ako len ich vyhodiť do kontajnera. Sami nás vlastne naviedli na takúto myšlienku pri nedávnych besedách, ktoré sme pre nich zorganizovali vo všetkých kluboch dôchodcov,“ zľahčuje svoj podiel na výbornej organizácii akcie zástupca náčelníka MsP Jozef Štefaňák. „Mnohí možno nevedia, že obyvatelia Inštitútu pomáhali odstraňovať následky kalamity hneď v prvých dňoch po devätnástom novembri,“ dodal J. Štefaňák.

     Pre veľký obojstranný úspech akcie sa rozhodli členovia MsP zbierku pre rovnomenných adresátov zopakovať a budeme vás o tom včas informovať aj prostredníctvom Tatranského dvojtýždenníka.

 

 Zdroj:Tatranský dvojtýždenník


 

Zbierka na charitu

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

« Späť 

Tatranci prispôsobili projekt Susedských hliadok svojim potrebám.
 
    Tatranská Kotlina - Tatranská Mestská Polícia návštevou Klubu dôchodcov v Tatranskej Kotline spustila tento týždeň jesenný preventívno - bezpečnostný projekt susedských hliadok. Tatranský policajti sa podľa slov svojho vicenáčelníka Jozefa Štefaňáka inšpirovali skúsenosťami kanadskej polície. "Projekt sme prispôsobili špecifikám mesta Vysoké Tatry.
    Vzhľadom na malý počet obyvateľov tu máme až päť klubov dôchodcov v rôznych mestských častiach. Práve na skupinu starších občanov sme zamerali pozornosť projektu". V tatranskom prípade nejde o časové organizovanie hliadok, ale o vzájomnú výmenu informácii na stretnutiach. "Tie nemajú formu prednášok, ale voľnej diskusie," doplnil J. Štefaňák. J. Štefaňák dokumentoval zmysel tejto formy spolupráce skúsenosťami. "Dôchodcovia majú čas pozorovať okolie a sú veľmi všímaví. Tak ako my ich oboznámime s rôznymi číhajúcimi nebezpečenstvami a spôsobmi obrany proti nim, takisto oni nám poskytujú veľmi cenné informácie."
    Naposledy práve v Tatranskej Kotline upozornil dôchodca na prítomnosť ukradnutého auta s rozpojenými káblami pri potoku. "Bez tohto upozornenia by bolo dosť možné, že by sa mladiství zlodeji po auto vrátili a vznikli by na ňom väčšie škody," povedal J. Štefaňák.
    Kotlinský dôchodcovia oceňujú aj mimobezpečnostný rozmer projektu. "Pre nás je veľmi cenné zistenie, keď vieme, že o nás niekto prejavuje záujem. Medzi ľudmi je potrebné stretávať sa. Od policajtov sa dozvieme veľa užitočných informácii a verím, že oni sa v dobrom niečo naučia aj od nás," prezradila nám Marte Černáková. Jej manželovi Karolovi vadila iba jedná vec: "Tieto stretnutie by mohlia byť azda častejšie. Je výborné, keď informácie prídu k nám, ako by sme ich mali hľadať na mestskom úrade v Starom Smokovci." Sekretárka kotlinského klubu dôchodcov Klára Mlynarčíkova svojimi slovami označila atmosféru spoločných stretnutí za rodinnú. "S našimi policajtmi máme výborné vzťahy. Tešíme sa možnosti týchto stretnutí," povedala.
     Okrem iných vecí na stretnutiach tatranský policajti dôchodcov oboznámili najmä s postupmi ako odpovedať na výzvy takzvaných elektrikárov na platby v hotovosti, ako chrániť bytové spoločenstvá a ako reagovať na podozrivý pohyb cudzích ľudí. Po Tatranskej Kotline sa stretnutie policajtov s tatranskými dôchodcami uskutočnilo aj v Dolnom Smokovci a na Štrbskom Plese. Na budúci týždeň cyklus stretnutí v kluboch ukončia v Novom Smokovci a Tatranskej Lomnici.
 
 Zdroj:Tatranský korzár


 

Susedská hliadka

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka