Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2015

Za desať rokov vyzbierali už okolo päťdesiat ton šatstva

VYSOKÉ TATRY – Mestskí policajti zorganizovali zbierku šatstva už po  jubilejný desiaty krát a tento rok dostala táto akcia punc aj medzinárodnej charity. Prvé štyri roky vyzbierané šatstvo putovalo do Inštitútu Krista Veľkňaza (IKV) do podtatranských Žakoviec, v ďalších rokoch putovali na Oravu mechy textílií, kde ich obsah ženy z neziskovky Pomocný anjel pretvorili na nemocničný erár. Z banky šatstva vznikla posteľná bielizeň, ale aj kojenecké dupačky. Tento raz však táto forma pomoci poputuje až za hranice Slovenska, a to do rúk pracovníkov Sociálneho družstva Diakonie Broumov v královohradeckom kraji v Českej republike, kde sa už postarajú o adresnosť charity. V Tatrách sa každoročne vyzbiera okolo päť ton textílií, takže za desaťročie to narástlo na úctyhodných päťdesiat ton. 

„Všetko sa začalo pred viac ako desiatimi rokmi, kedy nás oslovili najmä starší obyvatelia. Mali veľa nepotrebných vecí, ktoré by sa však dali ešte použiť. Chceli ich odviesť na charitu, robilo im to problém, predsa len, väčšina z nich už nejazdí autami a verejnými dopravnými prostriedkami prevážať veľké vrecia nie je žiadna sranda. Vzali sme si to za svoje a urobili sme zbierku,“ približuje začiatky Jozef Štefaňák, náčelník Mestskej polície Vysoké Tatry a dodáva aj prečo práve prvé zbierky odchádzali do Žakoviec: „Po kalamite v roku 2004 patrili obyvatelia spomínaného zariadenia k prvým, ktorí nám prišli nezištne pomôcť. Toto bol spôsob ako sa im odvďačiť.“

Zbierky sa mestským policajtom natoľko osvedčili, že dnes sa do nich nezapájajú len domáci obyvatelia, ale aj mnohí, ktorí prichádzajú za prácou do Tatier z Podhoria i vlastníci víkendových bytov, a tak veci prinesú aj ľudia z Popradu, Prešova či Košíc.    

Nebolo to inak ani tento rok a hneď z prvého stanovišťa vo Vyšných Hágoch plné auto putovalo do mestskej garáže a takto ho otočili niekoľkokrát. „Ja som o týchto zbierkach doposiaľ len počul, nikdy som sa do nich nezapojil. Pribral som, mnohé veci sú mi už malé, a tak sme s manželkou oblečenie, ktoré nebolo veľmi nosené a je možné ho ešte použiť, vytriedili a doniesli,“ povedal Ľudovít Minárik z Vyšných Hágov. Naopak jeho suseda Helena Kravčáková sa do zbierok šatstva zapája vždy a nielen do nich: „Do Žakoviec sme dali odviesť aj nábytok, keď sme si kúpili nový. Človeku to aspoň nie je ľúto, že to musel vyhodiť, pretože teraz viem, že posúži iným.“

Určite je za tým aj príležitosť odbremeniť životné prostredie, ktoré tak neutrpí nevkusnými „ozdobami“ po nájazdoch „spoluobčanov“ na kontajnery. V každej domácnosti nad nostalgiou občas prevládne pragmatizmus a rokmi skladované nedotknuté zásoby kvalitných vecí musia preč. Je to však najmä o tom, že Tatranci sú empatickí: „Aj keď sú to veci, ktoré im prirástli k srdcu, no vidia, že ide o dobrú vec, radi sa podelia s ľuďmi, ktorí sú v núdzi,“ dodal Štefaňák na záver.  (ija)

 

Zdroj: Tatranskýdvojtýždenník


 

Zbierka pre charitu 2015

Zbierka pre charitu 2015

Zbierka pre charitu 2015

Zbierka pre charitu 2015

Zbierka pre charitu 2015

Zbierka pre charitu 2015

Zbierka pre charitu 2015

Zbierka pre charitu 2015

Zbierka pre charitu 2015

Zbierka pre charitu 2015

Zbierka pre charitu 2015

Zbierka pre charitu 2015

Zbierka pre charitu 2015


 
 

 

Jozef Štefaňák: Výchova k obozretnosti seniorov je behom na dlhé trate

Vysoké Tatry – Mestská polícia (MsP) v spolupráci s tatranskými klubmi dôchodcov (Denné centrá), pripravujú na predlžujúce sa jesenné popoludnia sériu prednášok. Téma: Ako sa nestať obeťou šmejdov, sofistikovaných podvodníkov.

 

Dostupná pôžička pre každého! Zájazd s obedom - opäť s dôvetkom - „pre každého“. Tak čo podozrivé by na tej ponuke malo byť... Ale kým človek v produktívnom veku, patrične pracovne vyťažený a dostatočne odolný voči praktikám nekalých kšeftárov s ľudskou dobroprajnosťou lákadlo prehliadne, udičku naozaj zhltnú tí, ktorým je určená. Seniori. Najmä kvôli dôverčivosti ich zvykneme prirovnávať k deťom. „Nie je v tom nič dehonestujúce, ale musíme argumenty psychológov akceptovať, “ vysvetľuje psychoterapeutmi skúmané aspekty správania sa starších zástupca náčelníka MsP, Jozef Štefaňák. „Sami máme rodičov vo vyššom veku a je našou povinnosťou, vystríhať ich pred nástrahami podnikavcov,“ približuje Štefaňák.

Siedmy krát príde do Tatier na pozvanie MsP  prezidentka OZ Fórum pre pomoc starším, Ľubica Gálisová. Fórum pre nich stvorilo neoceniteľné gesto - bezplatnú telefonickú Seniorlinku, kde sa starkí sťažujú, napríklad na svoju osamelosť. V posledných rokoch však prevažujú zúfalé volania doslova o pomoc, keď sa cítia zmanipulovaní a ožobračení pokútnymi predajcami. Našťastie klepol „šmejdom“ po prstoch nový zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru spred roka, ktorý vznikol na základe poslaneckého návrhu dvojice Budjač – Jankovská (áno, táto predĺžená ruka ministerstva spravodlivosti tatranských seniorov na pozvanie MsP navštívila pred rokom a pol).

 

Tatranským seniorom mestskáči ako prví na Slovensku darovali identifikačný preukaz SENIORKARTA, ktorá o svojom majiteľovi prezradí životne dôležité údaje ako diagnózu, užívané lieky, anamnézu, čím skráti čas urgentného zdravotného zásahu. Od zavedenia kartičky do praxe ich vydali niekoľko tisíc. „Pomôcka je určená ľuďom vo vyššom veku. Ak sa po príchode zdravotníckej pomoci nevedia rozpamätať na názvy liekov, prípadne im to vážnosť stavu neumožní Ak to pomohlo čo i len jednému človeku, táto myšlienka mala zmysel,“ uvádza Štefaňák.

 

Celoročná kampaň prevencie určená viac ako štvrtinovému obyvateľstvu mesta Vysoké Tatry vyústi na pôde Denných centier do besied MsP za účasti prezidentky OZ Fórum pre pomoc starším, Ľubice Gálisovej kedy? (stefa)


 

Seniori 2015

seniori 2015

seniori 2015

seniori 2015

seniori 2015

seniori 2015

seniori 2015

seniori 2015

seniori 2015

seniori 2015

seniori 2015

seniori 2015

seniori 2015


 
 

 

Z vyprevádzania detských pacientov mestskými policajtmi sa už stala tradícia!

Dolný Smokovec – Predprázdninový turnus klientov Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb (ŠÚDTaRCH) navštívili členovia tatranskej Mestskej polície (MsP). Ich návšteva mala preventívny, nie represívny charakter.

 

Dlhodobý pobyt v tatranskej ozdravovni si vynútil ich nepriaznivý zdravotný stav. Opakované zápaly priedušiek, ktoré má na svedomí zdevastované životné prostredie, odtŕha detského pacienta z domáceho prostredia. K rodine sa však vrátia veselšie, správne zdiagnostikované, nastavené na komplexnú liečbu, oddýchnuté, osviežené a s rumencom na tvári zhorského vzduchu. Sú však precitlivené izoláciou od rodiny a dlhodobým zdravotným hendikepom. Zraniteľnejšie ako ich zdraví rovesníci.

S cennými radami na cestu domov, na prázdniny aj do života zavítali k nim mestskáči, aby umocnili ich zdravé detské sebavedomie.

„Nenápadne, no zmysluplne krátime deťom čas v liečebni,“ teší sa zástupca náčelníka MsP Jozef Štefaňák.  Deti sa „v kocke“ dozvedia o nástrahách drogovej toxikománie a tabakizmu, preveria si znalosť pravidiel cestnej premávky ako prevencie dopravnej nehodovosti.

Šiesty rok medzi deťmi propagujú mestskáči odporúčania na voľný čas, pobyt v prírode, či cestu na bicykli plnofarebnou brožúrou z vlastnej dielne . Otec a dcéra Štefaňákovci, mestský policajt a talentovaná výtvarníčka dali hlavy dokopy, výsledkom čoho je populárna didaktická pomôcka. Určená je deťom, ale aj ich rodičom, ktorých nenásilne prizýva k dotváraniu úloh, čím zapája aj dospelých do diania v detskom svete. „Prevencie nikdy nie je dosť. A je to ekonomickejší nástroj, ako naprávať škody zo zanedbania výchovy, nedodržania pravidiel cestnej premávky, zničeného zdravia z drogových závislostí či nikotínu,“ zdôrazňuje Štefaňák dôležitosť predchádzania dôsledkov. (stefa)


 

Šrobárov ústav 2015

Šrobárov ústav 2015

Šrobárov ústav 2015

Šrobárov ústav 2015

Šrobárov ústav 2015

Šrobárov ústav 2015

Šrobárov ústav 2015

Šrobárov ústav 2015

Šrobárov ústav 2015

Šrobárov ústav 2015

Šrobárov ústav 2015

Šrobárov ústav 2015

Šrobárov ústav 2015


 
 

 

Jozef Štefaňák: Aby sa hravé deti aj z ciest vrátili zdravé

VYSOKÉ TATRY – Tunajšej Mestskej polícii (MsP) sa už pred troma rokmi podaril husársky kúsok. Po rokoch „lízingu“ mobilných dopravných ihrísk, na ktorých podúčali deti bezpečnej účasti v cestnej premávke, prevádzkujú vlastné mobilné dopravné ihrisko. Flexibilne tak mohli v máji reagovať na vrtkavosť počasia a skĺbiť termíny výučby.

 

„Aj keď sú to už školáci, považujeme ich za hravé deti. Takých účastníkov cestnej premávky, predpokladajme že, s rozptýlenou pozornosťou, je vhodné predvídavo školiť v pravidlách cestnej premávky, ba veru, aj opakovane,“ myslí si zástupca náčelníka MsP Jozef Štefaňák, z iniciatívy ktorého sa mobilným dopravným ihriskom aj tohto roku v máji „prehnali“ desiatky žiakov prvého stupňa základných škôl.

 

Budovaniu náučných chodníkov sa venuje viac pozornosti, ako chodníkom pre peších, myslia si obyvatelia najmä malých obcí. „Aj keď sa deti z vidieka na svetelnej križovatke ocitnú prakticky až v meste, musia ovládať pravidlá cestnej premávky, a nielen teoreticky,“ prízvukuje Štefaňák. „Na dopravnom ihrisku pod naším, teda policajným, dohľadom prejdú mnohými situáciami, ktorým v skutočnej premávke musia čeliť, aj keď ich rodičia ešte vodia za ruku,“ konštatuje Štefaňák. Zároveň bilancuje, že Tatry sú aj vďaka neustálej prevencii zameranej na všetkých účastníkov cestnej premávky - osobitne seniorov a najmladšiu vekovú skupinu – deti - mimo zoznam kritickej dopravnej nehodovosti, ktorý Štatistický ústav SR každoročne zverejňuje. „Malo by nás to tešiť, no zároveň nemienime v prevencii poľaviť, pretože už v deťoch pestujeme právne povedomie zodpovednosti za spoluúčasť v cestnej premávke,“ dodal Štefaňák.

 

Odkedy je v legislatíve ukotvená povinnosť „zviditeľniť sa“ reflexnou výbavou za zníženej viditeľnosti už aj v obci, ubudli splývajúce siluety chodcov. Policajtov tešia pozitívne výsledky ich osvety. Na základe výskumov retroreflexné oblečenie odráža svetlo na 3-krát dlhšiu vzdialenosť, ako biele a 10-krát dlhšiu ako modrý odev, čo predlžuje reakčný čas vodiča na chodca.

 

Projekt mobilného ihriska pripravila tatranská MsP v spolupráci s oddelením Bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR). Základy zdravotnej starostlivosti, poučenie o podaní prvej predlekárskej pomoci „vniesli“ medzi deti členovia Horskej záchrannej služby, oblastné stredisko Vysoké Tatry. (stefa)


 

Mobilné dopravné ihrisko 2015

Mobilné dopravné ihrisko 2015

Mobilné dopravné ihrisko 2015

Mobilné dopravné ihrisko 2015

Mobilné dopravné ihrisko 2015

Mobilné dopravné ihrisko 2015

Mobilné dopravné ihrisko 2015

Mobilné dopravné ihrisko 2015

Mobilné dopravné ihrisko 2015

Mobilné dopravné ihrisko 2015

Mobilné dopravné ihrisko 2015

Mobilné dopravné ihrisko 2015

Mobilné dopravné ihrisko 2015


 
 
Mobilné dopravné ihrisko 2015

Mobilné dopravné ihrisko 2015

Mobilné dopravné ihrisko 2015

Mobilné dopravné ihrisko 2015

Mobilné dopravné ihrisko 2015

Mobilné dopravné ihrisko 2015


 

Študentov „opili okuliarmi“

VYSOKÉ TATRY – Tatranskej Mestskej polícii (MsP) v rámci prevencie toxikománie a bezpečnosti cestnej premávky pripadá úloha, odhovárať mládež od požívania alkoholických nápojov. I keď sú študenti Strednej odbornej školy (SOŠ) v Hornom Smokovci úspešnými absolventmi profesionálneho barmanského kurzu, drink smú miešať len dospelým!

Mojito, Summertime, Bloody Mary...neboli sme na kurze angličtiny, ale na prednáške mestských policajtov medzi dvestovkou žiakmi maturitného odboru čašník-servírka, kuchár. Formovanie budúcich odborníkov v oblasti gastronómie spočíva aj v prirodzenom rozlíšení holdovania alkoholu od zážitku z dočasného alkoholického opojenia. „Mnohí z nich  sú už držiteľmi vodičského oprávnenia. Za volantom tatkovho bavoráka, s niekoľkými promile alkoholu v krvi „mačovsky“ robia po diskotéke taxikárov dlhonohým spolužiačkam,“ opisuje častú situáciu zástupca náčelníka MsP Jozef Štefaňák.

 „V našom bezpečnostnom manažmente prevencie užívania alkoholu za volantom sme stavili na efektívnu metódu. Vďaka okuliarom, simulátorom opitosti, pocítia triezvi žiaci na vlastnej koži, aké je to byť pod vplyvom alkoholu a aké nebezpečenstvá s tým súvisia. Nasadené okuliare navodia efekt zhoršenia zraku. Tiež, spomalenia reakčného času, pocit zmätenosti, vizuálneho skreslenia, zmeny vnímania hĺbky a vzdialenosti, redukcie periférneho videnia, dvojitého videnia či nekoordinovanosti,“ v skratke približuje dojmy z fingovania opitosti Štefaňák.

„Alkohol ovplyvňuje našu nervovú sústavu. Čím viac človek pije, tým viac je ním ovplyvnený, utlmený. Ak vypijeme viac, ako by ste mali, funkcie tela sa spomalia, naruší sa koordinácia, rovnováha. Ťažšie sa nám artikuluje, ba môže sa objaviť aj dvojité videnie. No vplýva aj na emocionálne reakcie. Niekto je agresívny, iný prepadne melanchólii. Je ťažké, odhadnúť mieru pitia, keďže ľahko vzniká závislosť na ňom. Je to neduh tela, potom aj rodiny a spoločnosti. Nestriedme pitie je patologické, striedme prináša mierne euforické opojenie,“  konštatuje mnohotvárnosť alkoholu zástupca náčelníka MsP Jozef Štefaňák.

 „Máme skúsenosť, že šoková terapia zaberá najviac,“ podotkol Štefaňák na margo plánu, premietnuť študentom autentický film Jackie, ktorý vypovedá o ďalšom osude mladej dievčiny po ťažkej autonehode. Hazard s alkoholom v krvi za volantom slečnu oskalpoval a stopol jej ambície na prahu dospelosti. Mestskáči si „do partie“ prizvali naslovovzatú odborníčku, bývalú „dopraváčku, aktuálne preventistka Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Poprade,  ktorá okomentuje obrazový materiál zo závažných dopravných nehôd.

O dôležitosti bezpečnosti cestnej premávky, no aj o účinkoch alkoholu na zdravie, hoci je to spoločensky akceptovaná „legálna droga“, i o tom, že za volant nepatrí, mestskáči diskutovali so študentmi SOŠ v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec 11. mája 2015 od 8.00 h.

Zdroj: Tatranský dvojtýždenník 13. Mája 2015, autor, Ingrid Janigová


 

Becep 2015

Becep 2015

Becep 2015

Becep 2015

Becep 2015

Becep 2015

Becep 2015


 

Irónia drog: hľadanie slobody v nich spútava

VYSOKÉ TATRY – Mestská polícia (MsP) Vysoké Tatry vyrazila na prednáškovú tour po školách v regióne! S cieľom, eliminovať hrozbu narkománie u mladistvých, začali v polovici apríla protidrogovú kampaň v Základnej škole (ZŠ) Tatranská Lomnica medzi šiestakmi až deviatakmi. 

 

Drogy! Sú vraj staré, ako ľudstvo samo. Aké, a prečo vlastne existujú? Niektoré vyvolávajú stavy eufórie, iné utlmujú, ďalšie – stimulačné - vybudzujú salvy energie.  No sú aj také, ktoré otupujú zmysly – bolesť  tela i duše...  No či povzbudzujú, alebo tlmia, pretvárajú vnímanie reality. A je vraj neuveriteľne ľahké, navyknúť si na „pomôcku“, ktorá potrebný stav navodí.  Ideálna barlička pre

– násťročných, ktorí hľadajú stabilitu na hojdačke medzi detstvom a dospelosťou.

 

„Nenadarmo hľadáme pôvod ich názvu v holandskom „droog“, teda vyprahnutý,“  objasňuje teóriu zástupca náčelníka tatranskej MsP Jozef Štefaňák.  Podľa neho dôvod utiekania sa k nim treba hľadať aj v nízkej sebadôvere a nedostatku pochopenia v rodine, nielen v primárnej ľudskej zvedavosti, ktorá v inak pozitívnom zmysle odhaľuje pre človeka nepoznané a stojí za mnohými objavmi.

 

Zákernosť a irónia drog je práve v ich klamlivom, a dočasnom, účinku. Následky ich vplyvu na ľudskú osobnosť môžu byť však fatálne. „Tento nešvár, ktorý sa v spoločnosti rozšíril, sa na dieťati dá odhaliť len intuitívne. Obdobie dospievania je občas zaťažkávacou skúškou pre rodinné prostredie, preto treba poznať svoje dieťa dobre a včas rozpoznať indície, ktoré pubertu sprevádzajú neprirodzene,“ odkazuje Štefaňák aj rodičom a pedagógom.

 

Vďaka Štefaňákovi sa už v minulosti na tému toxikománie tatranským školákom opakovane prihováral riaditeľ centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica, či sociálni pracovníci z Prešova s priamou terénnou skúsenosťou s narkomanmi. Pred piatimi rokmi pre žiakov prvého stupňa škôl v Tatrách vyhlásili mestskáči tematickú výtvarnú súťaž.

 

Starší žiaci si vo štvrtok 16. apríla svoje „odskákali „ pri zhliadnutí emotívnej snímky Katka, ktorá je autentickou spoveďou pražskej narkomanky.  „Mnohé z detí , ktorým sme už príbeh premietli, boli zábermi otrasené, ale na šokovú terapiu je spoľahnutie,“ pousmial sa Štefaňák.  Podľa neho asi dvadsať percent žiakov slovenských škôl priznalo skúsenosť s nešpecifikovanou drogou. „Naším skromným prianím je, aby sa náš odkaz o škodlivosti drog dostal k deťom skôr ako príležitosť, vyskúšať ich,“ dodal Štefaňák. (Stefa)


 

Drogy nie 2015

Drogy nie 2015

Drogy nie 2015

Drogy nie 2015

Drogy nie 2015

Drogy nie 2015

Drogy nie 2015


 

Škôlkarom popriali: „Šťastnú cestu“

TATRANSKÁ LOMNICA – Mestskí policajti si to opäť namierili do škôlky! S maskotom dopravnej výchovy, reflexným zajačikom BECEPáčikom, poučili najmenších o pravidlách cestnej premávky.

 

Už niekoľko generácií tatranských škôlkarov sa taktike bezpečnosti na ceste podučilo na prednáškach tatranskej Mestskej polície (MsP). Takmer desaťročie si mestskáči vypomáhajú aj didaktickou pomôckou, dévedečkom Zajačik Becepáčik, z ktorého sa hravou formou deti dozvedia základné pravidlá.

 

„Dá sa s nimi zdravo komunikovať,“ pochvaľuje si osvedčenú vnímavosť predškolákov zástupca náčelníka MsP Jozef Štefaňák. „Sú v ideálnom veku, kedy sa hrou podučia zodpovednosti a podriadia sa daným pravidlám,“ dopĺňa Štefaňák. Poznajú už farby, preto aj riekanku: „Keď červená zabliká – nepohni sa z chodníka, iba farba zelená, voľnú cestu znamená“, dostanú - ako sa vraví - pod kožu, veľmi ľahko.

 

Deťom pred cyklo-korčuliarskou sezónou mestskáči pripomenuli zlaté pravidlá používania reflexných prvkov a viest, no tiež prílb. Tie podľa dostupných štatistík na Slovensku v 80% eliminujú úrazy cyklistov, ktoré by inak končili smrťou.

Rovinatej rakúskej metropole Viedeň sa podľa médií podarilo nehodovosť znížiť opatreniami na „zviditeľnenie“ cyklistov reflexnými vestami. Naši tatranskí mestskí policajti z praxe obhajujú kombináciu bezpečnostných prvkov – reflexných odevov a prilby so samozrejmým a bezpodmienečným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky!

 

Druhé utorkové predpoludnie apríla 2015 s tematikou prevencie ukončili mestskáči obdarovaním detí reflexnou výbavou. V tatranskom regióne sa takouto dôslednou osvetou starajú o všetky vekové kategórie, účastníkov cestnej premávky.

 

Začínali s tým v období, keď bola vyspelosť prevencie dopravnej nehodovosti  ešte „v plienkach“. Dnes si smelo na svoje konto môžu pripísať nulovú účasť tatranských obyvateľov na dopravnej nehodovosti. (stefa)


 

Becepáčik 2015

becepáčik 2015

becepáčik 2015

becepáčik 2015

becepáčik 2015

becepáčik 2015

becepáčik 2015

becepáčik 2015

becepáčik 2015

becepáčik 2015

becepáčik 2015

becepáčik 2015

becepáčik 2015


 
 

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka