Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správy

SPRÁVA.


Národný seminár pre „Horské sídla“.

Miesto: Bystrzyca Klodzka, Wojtovice /Sudety/, PolskoOrganizátor: Asociácia „ Ľudia z hôr“ , Poľsko / p. Krzysztof Komornicki /Dátum:17.5. – 20.5.2007


Účastníci : Hlavne členovia poľských horských sídel reprezentujúcich 6 vojvodstiev. Manažéri Národných parkov v celkovom počte á 80 osôb, 20 zahraničných hostí reprezentujúcich horské sídla v Taliansku, Portugalsku, Česku, zástupca AEM, Ruska a Slovenska.Dňa 17.5.2007 ráno o 5 hodine som odchádzal z Demänovskej Doliny. Do Klodzkej Bystrzyce do hotela ABIS som prišiel práve na zahájenie, v ktorom ma direktor podujatia p. Komornicki predstavil ako zástupcu AHSS, ktorá nie dlho, ale úspešne pracuje na Slovensku. Poďakoval som za privítanie a ospravedlnil p. Perglerovú z neúčasti. Pán Komornicki ako skúsený organizátor vyslovil uznanie aj poďakovanie za účasť, nakoľko aj zástupcovia Česka, ktorí to majú o hodne bližšie sa dostavili až poobede.Po srdečnom privítaní všetkých účastníkov začali prezentovať svoje projekty rozvoja a realizácie jednotliví zástupcovia poľských vojvodstiev pod názvami Sudety – šanca pre mladých. Hlavným cieľom celého projektu je snaha vytvárať podmienky akýmikoľvek formami, hlavne pre rozvoj turizmu, agroturistiky, reštauračných a ubytovacích služieb, vytváranie stáží a brigád v zahraničí v regiónoch s podobnými horskými oblasťami, a týmto spôsobom stimulovať mladých ľudí, aby zostávali doma.Ďalším zaujímavým projektom bolo prezentovanie NATURY 2000, ktorá obdobne ako aj u nás vystrašila mnohých ľudí tým, že sa zle vysvetľovala. Územie, ktoré je zahrnuté do NATUTRY 2000 neznamená, že sa tam nemôže nič robiť. Jedným z najčastejších nedorozumení, ktoré sa dotýkajú NATURY 2000 je názor, že tento druh územnej ochrany bráni možnosti investovať do stavieb a infraštruktúry. Pravda je taká, že na územiach NATURY 2000, by sa nemali povoľovať projekty, ktoré majú negatívny dopad na chránené druhy.Ďalším projektom bol „Rozvoj karpatského regiónu“, kde rezonovali slová ako partnerstvo, spolupráca a nie izolácia. Karpatská sústava hôr nepozná hraníc, preto aj jednotlivé štáty by mali postupovať spoločne. S touto myšlienkou sme spoločne rozobrali naše vlastné snaženia, Poliaci, Česi, Slováci, s určitým ústnym prísľubom o vzájomnej spolupráci do budúcnosti. Už tento krok hodnotím veľmi pozitívne.Prezentácie zahraničných účastníkov / Taliansko, Portugalsko / mali jedno spoločné, a to, že život v horách aj ľudská činnosť je daná historicky a na osvedčených tradíciách života ľudí na horách, s krédom, že štát si váži horské sídla a pomáha im, a ich obyvatelia si zas vážia svojich návštevníkov a hostí a urobia maximum pre ich spokojný pobyt

Dva dni prebiehajúce prednášky a prezentácie s rôznorodým zameraním na činnosť a život ľudí v horských sídlach hodnotím veľmi kladne. Je to cesta , ktorou má snahu sa uberať aj AHSS. Preto na záver bol daný prísľub medzi účastníkmi karpatského regiónu o vzájomnej informovanosti a spolupráci do budúcnosti.Písomnosti aj propagačný materiál zo seminára pre horské sídla odovzdám osobne.

                                             RNDr. Štefan Šramka 

                                        20.5.2007 Demänovská Dolina


 
ÚvodÚvodná stránka