Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačové správy

TATRANSKÁ ŠKOLA REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Tlačová správa, Mesto Vysoké Tatry, 20. August 2008

Mesto Vysoké Tatry v spolupráci s partnermi (ŠL TANAP, MVO Ľudia a voda, MSPP, n.o.) realizuje projekt TATRANSKÁ ŠKOLA REGIONÁLNEHO ROZVOJA. Cieľom projektu je rozvinúť zručnosti a tvorivý potenciál všetkých zainteresovaných skupín v regióne Vysoké Tatry, aby Tatranci boli sami schopní vedieť si pomenovávať svoje problémy i navrhovať riešenia na ich odstránenie. V 11-tich multisektorových tímoch (ochrana prírody, cestovný ruch, služby, dopravná infraštruktúra, ochrana vodných zdrojov, energetika, odpady, informatizácia Vysokých Tatier, komunikácia, vzdelávanie, certifikácia) pracovalo viac ako 100 frekventantov zo samospráv v regióne, ŠL TANAPu, Ochrany prírody TANAPu i občianskych združení. Okrem získaných a rozvinutých zručností absolventi Tatranskej školy regionálneho rozvoja zanalyzovali súčasný stav, navrhli víziu k roku 2020 a navrhli riešenia pre naplnenie vízie Programu udržateľného rozvoja regiónu Vysokých Tatier.

Autori dokumentu ,,Program udržateľného rozvoja regiónu Vysokých Tatier,, ( pracovný materiál na verejnú diskusiu, vypracovaný frekventantmi, lektormi a koordinátormi Tatranskej školy regionálneho rozvoja) očakávajú, že pred definitívnou finálnou podobou na predloženie do orgánov samospráv prebehne intenzívna diskusia pre doplnenie ďalších návrhov a odporúčaní, aby navrhovaný program bol čo najkomplexnejší s jasným prínosom pre Tatry, ako regiónom s unikátnym prírodným dedičstvom Európskej dimenzie. Rámec navrhovaného ,,Programu udržateľného rozvoja regiónu Vysokých Tatier“ s možnosťou preštudovania a jeho pripomienkovania sa nachádza na webovej stránke projektu www.tatrypreludi.sk, ako aj na webových stránkach partnerov (www.vysoketatry.sk, www.lesytanap.sk, www.tanap.sk, www.mspp.sk, www.ludiaavoda.sk, www.tatravia.sk).

Návrhy, pripomienky a odporúčania je možné zasielať na e-mailovú adresu projektu tatrypreludi@tatrypreludi.sk v termíne do 20. septembra 2008.

Očakáva sa, že výsledky projektu budú predložené samospráve Vysokých Tatier, samosprávam z regiónu, Prešovskej regionálnej samospráve i Vláde SR na schválenie ako kľúčového strategického dokumentu pre región Vysoké Tatry.

Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu, koordinovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR s 5% finančnou spoluúčasťou Mesta Vysoké Tatry v celkovej výške 9,5 mil. Sk.

Kontaktné osoby:

Ján Mokoš, primátor mesta Vysoké Tatry, e-mail: primator@vysoketatry.sk
Peter Plachý, manažér projektu, MSPP, n.o., mobil 0903643685, e-mail: pplachy@mspp.sk
Michal Kravčík, koordinátor projektu, MVO Ľudia a voda, mobil: 0905482099, e-mail: kravcik@ludiaavoda.sk

Vízia Regiónu Vysoké Tatry k roku 2020:

 
1. región Vysoké Tatry bude uznávaným medzinárodným lídrom v oblasti vývoja environmentálnych technológií a zavádzania inovácie v oblasti hospodárenia s krajinou, pôdnym, lesným fondom a vodnými zdrojmi. Aj vďaka tejto zmene a vytvoreniu systémových predpokladov pre komplexný rozvoj turizmu bude región vyhľadávanou medzinárodnou destináciou cestovného ruchu s celoročne atraktívnym programom a ponukou služieb.
2. zaznamená región Vysoké Tatry, ako aj mesto Vysoké Tatry, už dlhodobý a stabilný rast počtu trvale ako aj prechodne žijúcich obyvateľov všetkých generácií kvôli dlhodobému a zásadnému zlepšeniu podmienok celoročného zamestnania, podmienok na bývanie, rozvoju komunitných aktivít a možnostiam sebarealizácie.
3. budú informačné systémy verejnej správy v regióne Vysoké Tatry plne automatizované, komunikačné, plánovacie a rozhodovacie mechanizmy budú plne rozvinuté, certifikované a vyhľadávané domácou a zahraničnou odbornou verejnosťou pre výmenu skúsenosti a rozvoj spolupráce. Vedomie a miera spoluzodpovednosti subjektov v regióne Vysoké Tatry za rozvoj regiónu sa zásadne zvýši a zlepší.


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka