Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá mesta

Oddelenie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy


 

A. Stavebný poriadok

1. Ohlásenie udržiavacích prác
 Žiadosť-udržiavacie práce.DOC (30.5 kB) (30.5 kB)

 
2. Ohlásenie stavebných úprav
 Žiadosť-stavebné úpravy.DOC (30 kB) (30 kB)

 
3. Ohlásenie drobnej stavby
 ohl_drob_stavby.doc (29.5 kB) (29.5 kB)

 
4. Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 navrh_uz_rozh_stavby.doc (34 kB) (34 kB)

 
4. Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 navrh_uz_rozh_stavby.pdf (18.3 kB) (18.3 kB)

 
5. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 ziad_stav_pov.doc (33.5 kB) (33.5 kB)

 
5. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 ziad_stav_pov.pdf (19.1 kB) (19.1 kB)

 
6. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

 
7. Návrh na kolaudáciu stavby
 navrh_kolaud_stavby.pdf (15.6 kB) (15.6 kB)

 
8. Žiadosť o odstránenie stavby
 ziad_odstran_stavby.doc (33.5 kB) (33.5 kB)

 
8. Žiadosť o odstránenie stavby
 ziad_odstran_stavby.pdf (21.6 kB) (21.6 kB)

 
9. Žiadosť na umiestnenie reklamy
 reklama žiadosť.rtf (18 kB) (18 kB)

 

B. Územné plánovanie

1. Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
 ziadost_o_uzemnoplanovaciu_informaciu.docx (16.2 kB) (16.2 kB)

 
2. Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby
 Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby.doc (31 kB) (31 kB)

 

C. Životné prostredie

1. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska - súhlasu pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia
 formular_ziadost_o_povolenie_na_maly_zdroj_znecistovania.doc (33.5 kB) (33.5 kB)

 
2. Oznámenie prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
 Oznámenie prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.doc (74.5 kB) (74.5 kB)

 

D. Doprava

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
 Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.doc (43.5 kB) (43.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť (open document format)
 Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.odt (10.5 kB) (10.5 kB)

 
Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie
 Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie.doc (27 kB) (27 kB)

 

Oddelenie regionálnej politiky a cestovného ruchu

Žiadosť o stanovisko k podnikaniu
 stanovis_podn.doc (33.5 kB) (33.5 kB)

 
Žiadosť o záber trhového miesta
 Žiadosť o záber trhového miesta.docx (16.7 kB) (16.7 kB)

 

Oddelenie kultúry a športu

Tlačivo žiadosti poskytnutie dotácie
 ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE.docx (12.7 kB) (12.7 kB)

 
Tlačivo žiadosti poskytnutie dotácie
 ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE.pdf (29.3 kB) (29.3 kB)

 
Metodický pokyn
 priloha 2 k vzn c 2-2012 - Metodicky pokyn k zuctovaniu dotacii.pdf (31.9 kB) (31.9 kB)

 
Oznámenie o organizovaní verejného kultúrneho podujatia na území mesta Vysoké Tatry
 Oznamenie KULTURA mesto Vysoke Tatry.docx (68.8 kB) (68.8 kB)

 
Oznámenie o organizovaní verejného kultúrneho podujatia na území mesta Vysoké Tatry
 Oznamenie KULTURA mesto Vysoke Tatry.pdf (207.3 kB) (207.3 kB)

 
Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia na území mesta Vysoké Tatry
 Oznamenie SPORT mesto Vysoke Tatry.docx (68.5 kB) (68.5 kB)

 
Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia na území mesta Vysoké Tatry
 Oznamenie SPORT mesto Vysoke Tatry.pdf (176.4 kB) (176.4 kB)

 
Oznamovacia povinnosť podujatia na území mesta Vysoké Tatry
 oznamovacia povinnost mesto Vysoke Tatry - dopl_.docx (49.8 kB) (49.8 kB)

 
Oznamovacia povinnosť podujatia na území mesta Vysoké Tatry
 oznamovacia povinnost mesto Vysoke Tatry - dopl_.pdf (120 kB) (120 kB)

 
Oznámenie o natáčaní filmu alebo filmového dokumentu na území mesta Vysoké Tatry
 Oznamenie FILM mesto Vysoke Tatry.docx (69.5 kB) (69.5 kB)

 
Oznámenie o natáčaní filmu alebo filmového dokumentu na území mesta Vysoké Tatry
 Oznamenie FILM mesto Vysoke Tatry.pdf (191.4 kB) (191.4 kB)

 
Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. a VZN Mesta Vysoké Tatry č. 11/2012
 oznamenie o konani podujatia.doc (39 kB) (39 kB)

 

Oddelenie investičnej činnosti, opráv a údržby

Žiadosť o predaj, nájom pozemku
 predaj.doc (22 kB) (22 kB)

 
Žiadosť o predaj, nájom pozemku
 predaj.zip (118 B) (118 B)

 

Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva

Žiadosť o slávnostné prijatie pri príležitosti narodenia nášho dieťaťa
 Žiados o slávnostné prijatie pri príležitosti narodenia nášho dieťaťa.docx (12.8 kB) (12.8 kB)

 
Žiadosť o slávnostné prijatie pri príležitosti životného jubilea
 Žiadosť o slávnostné prijatie pri príležitosti životného jubilea.docx (12.8 kB) (12.8 kB)

 
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.rtf (54.7 kB) (54.7 kB)

 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 TLAČIVO  - Žiadosť o posúdenie  odkázanosti na soc. službu -2014.rtf (78.6 kB) (78.6 kB)

 
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 TLAČIVO - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskyt.soc.služby - 2014.rtf (83.6 kB) (83.6 kB)

 
TLAČIVO -VYHLÁSENIE o majetku -inej osoby
 TLAČIVO -VYHLÁSENIE o majetku -inej osoby.rtf (40.5 kB) (40.5 kB)

 
TLAČIVO -Žiadosť o.ZABEZPEČENIE poskyt.soc.služby -2014
 TLAČIVO -Žiadosť o.ZABEZPEČENIE  poskyt.soc.služby -2014.rtf (75.9 kB) (75.9 kB)

 
ÚvodÚvodná stránka