Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Určenie odmeny zástupcu primátora mesta

Určenie odmeny zástupcu primátora mesta Vysoké Tatry

V súlade so zákonom 369/1990 o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, § 25

Povinnosti a oprávnenia poslancov, odsek (7), cit: „Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.13)  patrí odmena v sume 120,- eur/mesačne pánovi – Pavel Schlaffer.

Odmena je priznaná od 01.05.2019, odo dňa, kedy strácajú účinnosť Zásady odmeňovania poslancov zo dňa 01.06.2009.


 
ÚvodÚvodná stránka