Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Účinnosť od: 1.1.2017

4/2016


 
 
Účinnosť od: 1.1.2016

4/2015


 
Oznamovacia povinnosť - Vznik poplatkovej povinnosti Oznam.povinnosť osoba TP.doc Oznam.povinnosť osoba TP.doc (80.5 kB)
Oznamovacia povinnosť - vznik poplatku formulár B.doc formulár B.doc (92 kB)
Oznamovacia povinnosť - vznik poplatkovej povinnosti c_podnikatelia_pravnicke.doc c_podnikatelia_pravnicke.doc (99.5 kB)
Oznamovacia povinnosť - Zánik poplatkovej povinnosti Zánik poplatkovej povinnosti KO.doc Zánik poplatkovej povinnosti KO.doc (80.5 kB)

 
Účinnosť od: 9.5.2014

3/2014


 
 
Účinnosť od: 1.1.2013

5/2012


 

 
Účinnosť od: 15.11.2012

4/2012


 
NARIADENIE o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a o poskytovaní finančných príspevkov
VZN_4_2012.pdf VZN_4_2012.pdf (37.7 kB)

 
Účinnosť od: 6.7.2012

11/2009/2012


 
 
Účinnosť od: 15.3.2010

1/2010


 
Príloha č.1 - Záväzná časť Záväzná časť.pdf Záväzná časť.pdf (419.3 kB)
Príloha č.2 - 08 A Záväzné regulatívy 08 A Záväzné regulatívy.pdf 08 A Záväzné regulatívy.pdf (932.7 kB)
Príloha č.2 - 08 B Záväzné regulatívy 08 B Záväzné regulatívy.pdf 08 B Záväzné regulatívy.pdf (2.1 MB)
Príloha č.2 - 08 C Záväzné regulatívy 08 C Záväzné regulatívy.pdf 08 C Záväzné regulatívy.pdf (2.6 MB)
Príloha č.2 - Tabuľka záväzných regulatívov Tabuľka záväzných regulatívov.pdf Tabuľka záväzných regulatívov.pdf (113.5 kB)
Príloha č.3 - 11 A Schéma verejnoprospešných stavieb 11 A Schéma verejnoprospešných stavieb.pdf 11 A Schéma verejnoprospešných stavieb.pdf (319.5 kB)
Príloha č.3 - 11 B Schéma verejnoprospešných stavieb 11 B Schéma verejnoprospešných stavieb.pdf 11 B Schéma verejnoprospešných stavieb.pdf (677.5 kB)
Príloha č.3 - 11 C Schéma verejnoprospešných stavieb 11 C Schéma verejnoprospešných stavieb.pdf 11 C Schéma verejnoprospešných stavieb.pdf (909.5 kB)

 

4/2009


 
NARIADENIE o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území Mesta Vysoké Tatry Nariadenie o nakladaní s odpadom.pdf Nariadenie o nakladaní s odpadom.pdf (23 kB)

 

4/2008


 
Nariadenie ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských výchovno – vzdelávacích zariadení v meste Vysoké Tatry Nariadenie 4_2008.pdf Nariadenie 4_2008.pdf (27 kB)

 

3/2008


 
O školských obvodoch základných škôl v meste Vysoké Tatry Nariadenie 3_2008.pdf Nariadenie 3_2008.pdf (27.8 kB)

 
Účinnosť od: 17.2.2006

1/2006


 
 
Účinnosť od: 1.1.2006

13/2005


 
 
Účinnosť od: 5.4.2004

1/2004


 
 
Účinnosť od: 1.1.2004

8/2003


 
 
Účinnosť od: 19.7.2002

86/2002


 
 
Účinnosť od: 8.6.2002

84/2002


 
 
Účinnosť od: 1.6.1995

38/1995


 
 
Účinnosť od: 1.1.2012

7/2011


 
 
Účinnosť od: 1.6.2010

2/2010


 
NARIADENIE ktorým sa vydáva Požiarny poriadok Mesta Vysoké Tatry NARIADENIE ktorým sa vydáva Požiarny poriadok Mesta Vysoké Tatry.pdf NARIADENIE ktorým sa vydáva Požiarny poriadok Mesta Vysoké Tatry.pdf (71.4 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2009

10/2008


 
 

5/2008


 
Nariadenie ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania v meste Vysoké Tatry Nariadenie 5_2008.pdf Nariadenie 5_2008.pdf (27.1 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2008

9/2007


 
Oznámenie k daňovej povinnosti za psa Oznámenie k daňovej povinnosti za psa.doc Oznámenie k daňovej povinnosti za psa.doc (23.5 kB)

 

8/2007


 
Oznámenie vznik, zánik daň za ubytovanie Oznámenie vznik, zánik daň za ubytovanie.doc Oznámenie vznik, zánik daň za ubytovanie.doc (21 kB)
Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie.doc Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie.doc (68 kB)

 

7/2007


 
Košieľka - daňové priznanie, fyzické osoby. Dan_fo.pdf Dan_fo.pdf (133 kB)
Košieľka - daňové priznanie, právnické osoby. Dan_po.pdf Dan_po.pdf (130.7 kB)
Tlačivo - daň z pozemkov Dan_z_pozemkov.pdf Dan_z_pozemkov.pdf (52.7 kB)
Tlačivo - daň z bytov Dan_z_bytov.pdf Dan_z_bytov.pdf (70.4 kB)
Tlačivo - daň zo stavieb str.1 (stavba určená na viaceré účely) Dan_zo_stavieb_02.pdf Dan_zo_stavieb_02.pdf (147.2 kB)
Tlačivo - daň zo stavieb (stavba určená na jeden účel) Dan_zo_stavieb_01.pdf Dan_zo_stavieb_01.pdf (66.5 kB)

 
Účinnosť od: 23.12.2006

7/2006


 
 
Účinnosť od: 1.1.2007

6/2006


 
 
Účinnosť od: 1.1.2006

9/2005


 
Oznámenie vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty oznámenie vznik, zánik pred. automaty.doc oznámenie vznik, zánik pred. automaty.doc (22.5 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2006

8/2005


 
Oznámenie vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje oznámenie k vzniku, zániku nhp.doc oznámenie k vzniku, zániku nhp.doc (22.5 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2006

7/2005


 
Oznamovacia povinnosť k miestnej dani za psa - evidenčný list oznamovacia povinnosť pes.doc oznamovacia povinnosť pes.doc (23 kB)

 
Účinnosť od: 1.6.2004

7/2004


 
 

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka