Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Zakopané - Mesto Vysoké Tatry – tatranské cyklotrasy

logo.jpgProgram:                           Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014 - 2020

Prioritná os 1:                   Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

                                           cezhraničného územia

Názov projektu:                Zakopané  - Mesto Vysoké Tatry – tatranské cyklotrasy“

                                           Zakopane – Miasto Wysokie Tatry – tatrzańskie ścieżki

                                           rowerowe

Vedúci partner:                 Mesto Zakopane www.zakopane.pl

Partner 1:                          Mesto Vysoké Tatry www.vysoketatry.sk

Celkové oprávnené výdavky projektu:                              1 904 176,82 €

Celkové oprávnené výdavky mesta Vysoké Tatry:           1 572 828,88 €

                Z toho:

Výška poskytnutého NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja(85%):         1 336 904,54 €

Výška finančného príspevku zo štátneho rozpočtu (10%):                                           157 282,89 €

Spolufinancovanie mesta Vysoké Tatry (5%):                                                                   78 641,45 €

Obdobie realizácie:        04/2018 – 01/2020

 

Opis projektu:

Projekt zahŕňa zlepšenie a rozšírenie existujúcej cezhraničnej cyklistickej trasy, historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier. Po analýze potrieb, ktoré existujú na oboch stranách hranice partneri uznali, že je potrebné priblížiť ponuku prírodného a kultúrneho dedičstva oboch miest vytvorením nových možností pre turistov a obyvateľov s cieľom prechodu do iných populárnych častí k novým atraktívnym miestam. K tomu bude slúžiť projekt – umožnenie dopravy na bicykli k atraktívnym miestam oboch partnerov – zakopane k lanovke v Kuźniach a ku skokanskému mostíku na Wielkiej Krokwi, a na slovenskej strane k Belianskej jaskyni a k lanovke na Lomnický štít.

Projekt umožní turistom, aby sa dostali do Tatranského národného parku na bicykli, z oboch strán hranice a možnosťou využiť dopravu tatranskými električkami a lanovkami (po odložení bicyklov na údolných železničných staniciach).

Cieľom oboch trás je propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva celej oblasti Tatier. Prepojenie tejto trasy s Velo Dunajec dáva ideálnu možnosť doplnenia celej trasy okolo Tatier a spojiť Zakopané s Vysokými Tatrami.

Projekt bude rozdelený na dve investičné úlohy:

  1. Výstavba cyklotrasy v meste Vysoké Tatry s celkovou dĺžkou 8,748 km
  2. Prestavba na ulici Bronisława Czecha v Zakopanom v existujúcom cestnom páse s dĺžkou 0,776 km

Celkovo bude projekt doplnený o výdavky, ako je aktualizácia webovej stránky, mobilnej aplikácie, umiestnenie informačných tabúľ a zorganizovanie spoločných konferencií.

Vďaka tomuto výsledku, t.j. vytvoreniu nových ciest bude možné dosiahnuť tieto výsledky:

  1. výstavba nových turistických trás – cyklotrasy
  2. Rozvoj turistickej ponuky aktívneho trávenia voľného času
  3. podpora kultúrneho a prírodného dedičstva so zvýšenou dostupnosťou k atrakciám oboch miest.

 

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšenie dostupnosti prírodného a kultúrneho dedičstva na oboch stranách Tatier prostredníctvom rozvoja rekreačnej infraštruktúry zameranej na výstavbu nových cyklistických trás.

Špecifické ciele projektu:

  • výstavba nových turistických chodníkov – cyklotrasy
  • podpora kultúrneho a prírodného dedičstva so zvyšujúcou sa dostupnosťou k atrakciám oboch miest
  • rozvoj turistickej ponuky aktívneho trávenia voľného času

 

Informácie k realizácii časti projektu mesta Zakopane:

https://www.zakopane.pl/zawartosc/fundusze-unijne/2014-2020/zakopane-miasto-wysokie-tatry-tatrzanskie-sciezki-rowerowe


 
ÚvodÚvodná stránka